.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Dla wielu osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub myślą o niej, sporym problemem jest opłacanie wysokich składek ZUS. W przypadku JDG początkowo można korzystać z ulgi na start (przeczytasz o niej więcej tutaj), jednak po początkowym okresie stawki znacząco rosną.

Przedsiębiorcy szukają możliwości, w jaki sposób firma może być prowadzona bez konieczności opłacania ZUS. W niektórych przypadkach rozwiązaniem jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W naszym artykule, przedstawimy sytuacje, w których spółka z o.o. to firma bez ZUS.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz indywidualnie omówić swoją sytuację, możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z jednym z naszych specjalistów.

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w przypadku, do której założenia wymagane jest wniesienie kapitału zakładowego w minimalnej wysokości 5 000 zł. Spółka z o.o. jest osobą prawną, a co za tym idzie występuje w obrocie prawnym jako pełnoprawny podmiot, niezależny od swoich udziałowców. Więcej na temat spółki z o.o. dowiesz się z naszego artykułu.

Kim jest członek zarządu, a kim wspólnik?

Definicja wspólnika i członka zarządu nie jest tożsama – wspólnik może, ale nie musi być członkiem zarządu i odwrotnie.

Zarówno wspólnicy, jak i zarząd jest obligatoryjnym organem w sp. z o.o.

Wspólnik jest inaczej nazywany udziałowcem – jest to więc osoba co do zasady wnosząca kapitał do spółki. Wspólnik lub wspólnicy odpowiadają również m.in. za powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki, zatwierdzanie sprawozdania, podział zysku. 

W skład zarządu spółki wchodzi co najmniej jeden członek zarządu tj. prezes zarządu. Zarząd (poprzez członków zarządu) zajmuje się m.in. reprezentowaniem spółki (podpisywaniem umów z kontrahentami), sporządzaniem sprawozdań finansowych czy też dokonywaniem zmian w KRS.

Pełnienie funkcji członka zarządu a ochrona majątku prywatnego

Jedną z podstawowych zalet spółki z o.o. jest niewątpliwie ochrona majątku prywatnego udziałowców, jednak w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu mamy do czynienia z wyjątkiem. Jeżeli nie złożysz w terminie i w sposób określony przepisami, wniosku o upadłość spółki, będziesz jako członek zarządu, odpowiadać za długi spółki całym swoim majątkiem.

Więcej informacji na temat odpowiedzialności członków zarządu znajdziesz w naszym artykule.

Sp. z o.o. a ZUS, czyli kiedy podlega się tym składkom?

Listę osób, które są zobowiązane do odprowadzania składek znaleźć można w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Możesz nie płacić danej składki, o ile nie jesteś zobowiązany do jej opłacania na podstawie jednej z tych ustaw.

Jeśli zakładasz swoją pierwszą firmę, przeważnie przychodzi Ci na myśl założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Po zarejestrowaniu swojej pierwszej działalności możesz korzystać z tzw. ulgi na start, a następnie przez okres 24 miesięcy z preferencyjnego ZUS.

W sytuacji konieczności przejścia na duży ZUS, znacząco wzrasta wysokość składki ZUS. W tej sytuacji lub w przypadku znaczącego rozwoju biznesu korzystniejsza może okazać się sp. z o.o.

Jeden wspólnik w sp. z o.o.

W przypadku jednoosobowej sp. z o.o., jedyny wspólnik, na gruncie ZUS jest traktowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (opłacasz wówczas składkę zdrowotną, emerytalną, rentową, wypadkową oraz ewentualną dobrowolną składkę chorobową). Wspólnik, nie ma wówczas prawa do ulg w ZUS. 

Posiadając większą liczbę wspólników, nie jesteś z góry zobligowany do odprowadzania składek ZUS.

Członek zarządu, a składki ZUS

Osoba powołana na członka zarządu spółki z o.o., która tylko na tej podstawie (pełnienia funkcji) otrzymuje wynagrodzenie, jest zobligowania do opodatkowania wynagrodzenia składką zdrowotną.

r

Pamiętaj, że:

Przychody członka zarządu wybranego na drodze powołania klasyfikuje się jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Od wynagrodzenia pobierana jest przez spółkę zaliczka na podatek, w wysokości 12% dochodu.

Przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie.

Wieloosobowa spółka z o.o. – firma bez ZUS

Jak wskazaliśmy powyżej posiadanie co najmniej dwóch wspólników nie obliguje cię do odprowadzania składek ZUS za nich – w tym przypadku spółka jest firmą bez ZUS (o ile nie wypłacasz wynagrodzenia w ramach pełnienia funkcji członka zarządu).

Twoimi wspólnikami mogą zostać chociażby członkowie rodziny bądź zaufani znajomi, którzy prowadzą działalność zbliżoną do Twojej bądź dopełniającą ją. Uzasadniona względami gospodarczymi spółka z racjonalnym podziałem udziałów, może umożliwić Ci korzystanie z rozwiązania, o którym mowa w tym artykule – ważne jednak, by taka spółka nie była jedynie fikcją, gdyż bardzo szybko może przysporzyć Ci to problemów.

W sieci możesz spotkać błędne informacje, zgodnie z którymi “wystarczy zbyć, chociaż 1 udział w spółce z o.o. aby ta zyskała miano wieloosobowej” – w przypadku takiego mniejszościowego udziałowca, mamy w gruncie rzeczy do czynienia z udziałowcem iluzorycznym, co może nie umknąć uwadze ZUS.

W przypadku takiej dwuosobowej fikcyjnej konstrukcji, wspólnik większościowy może zostać potraktowany przez ZUS oraz sądy tak, jakby był jedynym wspólnikiem spółki.

Firma bez ZUS – jak ją prowadzić?

Wypłata dywidendy

W przypadku, gdy jesteś udziałowcem sp. z o.o. nie opłacasz ZUS od wypłaconej dywidendy. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wypłata zysku w formie dywidendy podlega jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowych w wysokości 19%.

r

Pamiętaj, że:

Podatek od wypłaconej dywidendy opłaca spółka. Udziałowiec otrzymuje kwotę dywidendy pomniejszoną o podatek.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Zgodnie z art. 176 KSH w przypadku wspólników, możliwe jest wykonywanie dla spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych, które są zwolnione ze składki ZUS. 

W przypadku powtarzających się świadczeń niepieniężnych:

  • W umowie spółki należy oznaczyć rodzaj (np. czy są to usługi czy też dostawa towarów) i zakres takich świadczeń.
  • Świadczenia muszą być realizowane w powtarzających się okresach (np. co tydzień, miesiąc, kwartał). 
  • Odpłatność za te usługi nie może przewyższać stawek przyjętych w obrocie (cenie rynkowej).
  • Nie mogą być takie same, jak czynności wykonywane dla spółki np. w ramach wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu.
r

Pamiętaj, że:

Zgodnie z KSH, wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku.

Pobieranie wynagrodzenia w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki u notariusza.


Rozliczenie przychodów z powtarzających się świadczeń niepieniężnych

Wynagrodzenia wypłacane wspólnikom tytułem powtarzających się świadczeń niepieniężnych wykonywanych zgodnie z umową na rzecz spółki kwalifikowane są jako przychody z innych źródeł przychodów.

Spółka jest zobligowana do wystawienia na rzecz wspólnika PIT-11, na podstawie którego, wspólnik w zeznaniu rocznym wykazuje otrzymane wynagrodzenie, które następnie opodatkowuje wraz z innymi uzyskanymi przez niego dochodami w zeznaniu rocznym.

Powtarzające się świadczenia pieniężne, a podatek VAT

Wykonywane powtarzające się świadczenia niepieniężne, mogą stanowić odpłatne świadczenie czynności czyniące ze wspólnika podatnika VAT. 

Wspólnik może w tym zakresie skorzystać z dwóch zwolnień – przedmiotowego (ze względu na rodzaj świadczonych czynności) oraz podmiotowego (do wysokości przychodu 200 000 zł) lub być zobligowany do rejestracji do VAT już od pierwszych wykonanych czynności. Aby dowiedzieć się więcej informacji w zakresie rejestracji do VAT, przeczytaj nasz artykuł Rejestracja do VAT – kiedy to konieczne? 

Konsultacja ksiegowosc sp. z o.o.

Podsumowanie

Brak wypłaty wynagrodzenia, wypłacenie dywidendy po zakończeniu roku czy też powtarzające się świadczenia niepieniężne powodują, że sp. z o.o. to firma bez ZUS. Należy mieć jednak na uwadze, że wypłata dywidendy oraz wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń obliguje również do innych rzeczy takich jak opłata podatku. 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zbliżasz się do momentu, w którym konieczne będzie przejście na tzw. duży ZUS – zastanów się czy spółka z o.o. nie byłaby korzystnym rozwiązaniem.

Pamiętaj, że z własną spółką możliwe jest również zawarcie umowy o pracę, umowy zlecenie czy też umowy o dzieło  .  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące spółki z o.o. bądź zastanawiasz się nad wyborem optymalnej formy działalności gospodarczej – napisz do nas. 

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.4/5 - (58 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda