.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }
Jednym z częstszych, o ile nie najczęstszym pytaniem od naszych potencjalnych klientów jest: Jak i czy w ogóle możliwe jest prowadzenie firmy bez opłacania ZUSW niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

 

Spółka z o.o.

Zacznijmy od początku. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z dostępnych i najczęściej wybieranych form prawnych (w przypadku spółek rejestrowanych w KRS, spółka z o.o. jest wybierana przez ponad 80% zgłaszających). Minimalny wkład własny, pozwalający na założenie takiej spółki, to 5 000 PLN – jest to tak zwany kapitał zakładowy – o czym szerzej pisaliśmy w artykule Jak zarejestrować spółkę z o.o. ? 

Spółkę tą może założyć nawet jedna osoba, ale dziś przekonasz się, że warto do założenia spółki podejść w nieco inny sposób.

Kiedy podlega się składkom ZUS?

Katalog osób, które są zobowiązane do odprowadzania składek znaleźć można w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Możesz nie płacić danej składki, o ile nie jesteś zobowiązany do jej opłacania na podstawie jednej z tych ustaw.

Ile wynoszą składki ZUS w 2021 r.?

Jeśli zakładasz swoją pierwszą firmę, przeważnie przychodzi Ci na myśl założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Po zarejestrowaniu swojej pierwszej działalności możesz korzystać z tzw. ulgi na start, która daje Ci możliwość nieopłacania składek ZUS przez pierwsze pół roku działalności. Przez okres kolejnych 24 miesięcy możesz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Suma preferencyjnych składek ZUS w 2021 r. wynosi (wraz z dobrowolną składką chorobową) 647,59 zł. Standardowa wysokość składek (tzw. duży ZUS) w analogicznym przypadku to 1 457,49 zł.

 

 

Bardzo często, w sytuacji konieczności przejścia na duży ZUS, zdecydowana część osób prowadzących działalność, decyduje się na jej zamknięcie. W badaniu zrealizowanym w przez portal mambiznes.pl, dotyczącym czynników, które zniechęcają do zakładania własnych działalności – na pytanie, Co zniechęca do założenia firmy w Polsce?  28% osób odpowiedziało: obowiązek płacenia i wysokość składek na ZUS.

Wprowadzony od lutego 2020 r. tzw. mały ZUS plus, uzależnia wysokość składki ZUS małych przedsiębiorców, od generowanego dochodu. Dotyczy to jednak stosunkowo wąskiej grupy przedsiębiorców.

 

Jak prowadzić firmę bez ZUS?

Po uważnej lekturze wymienionych wcześniej aktów prawnych, można zauważyć, że do płacenia składek ZUS nie jest zobowiązana osoba powołana na członka zarządu spółki z o.o., która tylko na tej podstawie (pełnienia funkcji) otrzymuje wynagrodzenie. Innymi słowy, członek zarządu, który został powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, a którego nie łączy ze spółką żadna inna umowa, nie jest zobowiązany do płacenia składek ZUS. 

Warto dodać, że zarząd jest w spółce organem obligatoryjnym, w przeciwieństwie do organu nadzoru, który należy obowiązkowo powołać, jeśli spółka ma więcej niż 25 wspólników, a wysokość kapitału zakładowego przekracza kwotę 500 tysięcy złotych. Organem nadzoru w spółce z o.o. może być rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Jak zorganizować powołanie na członka zarządu?

Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników, bez zawierania dodatkowej umowy, jest najpopularniejszym i najbardziej korzystnym finansowo sposobem sprawowania funkcji
w tym organie. Zagadnienie powoływania członków zarządu reguluje
art. 201 Kodeksu spółek handlowych. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. Przykładową treść uchwały powołującej skład zarządu spółki z o.o. możesz znaleźć tutaj.

Może się również zdarzyć sytuacja, w której zarząd powołuje prokurenta, czyli osobę, która jest pełnomocnikiem spółki, mającym uprawnienia do czynności sądowych, a także pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurentem tym może być również wspólnik. Podobnie jak w przypadku członka zarządu, funkcja prokurenta nie jest wymieniona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, jako tytuł do obowiązkowego objęcia składkami ZUS.

Dlaczego się to opłaca?

Przychody członka zarządu wybranego na drodze powołania klasyfikuje się jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Od wynagrodzenia pobierana jest przez spółkę zaliczka na podatek, w wysokości 17% dochodu. Przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej dla kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

 

Komu to się opłaca?

Przedstawiane tu rozwiązanie może okazać się interesujące dla osób, które osiągają przychody na tyle niskie, że obowiązujące stawki ZUS powodują, iż prowadzenie biznesu staje się w ich odczuciu nieopłacalne.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i zbliża się koniec 24-miesięcznego okresu preferencyjnej stawki ZUS, a nie możesz skorzystać z tzw. małego ZUS-u plus, warto pomyśleć o takim rozwiązaniu, jako sposobie na rozwinięcie biznesowych skrzydeł. Znając własne możliwości biznesowe możesz stwierdzić, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z wynagrodzeniem członka zarządu, od którego nie są odprowadzane składki ZUS) byłaby rozwiązaniem dla Ciebie.

Kapitał zakładowy przyszłej spółki z o.o.

Kapitał zakładowy jest, jak wiadomo, niezbędny do założenia spółki z o.o. Co możesz zrobić, jeśli nie posiadasz gotówki na jego pokrycie? Zastanów się nad wkładem niepieniężnym – jeśli do prowadzenia swojej jednoosobowej działalności gospodarczej wykorzystujesz m.in. sprzęty, środki transportu o wartości przynajmniej 5 000 złotych, możesz wnieść je w postaci aportu do swojej przyszłej spółki.

Pamiętaj jednak, że w przypadku wkładu niepieniężnego, nie możesz skorzystać z elektronicznej rejestracji spółki (systemu S24). Możesz zarejestrować spółkę w sposób tradycyjny, formułując odpowiednio treść umowy spółki.

Pełnienie funkcji członka zarządu a ochrona majątku prywatnego

Jedną z podstawowych zalet spółki z o.o. jest niewątpliwie ochrona majątku prywatnego udziałowców, jednak w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu mamy do czynienia z wyjątkiem. Jeżeli nie złożysz w terminie i w sposób określony przepisami, wniosku o upadłość spółki, będziesz jako członek zarządu, odpowiadać za długi spółki całym swoim majątkiem.

Dlaczego wieloosobowa spółka z o.o.?

Musisz jednak wiedzieć, że omawiane tu rozwiązanie nie dotyczy wspólników jednoosobowych spółek z o.o. Nie jest możliwe skorzystanie z niego przez wspólników takiej spółki, ponieważ na potrzeby przepisów o ubezpieczeniach społecznych jest ona traktowana jak jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej. Założenie takiej spółki wiązałoby się z koniecznością odprowadzania składek ZUS – od razu w pełnym wymiarze (duży ZUS).

Bardzo ważną kwestią jest racjonalne podejście do podziału udziałów w spółce. Bardzo częstym błędem jest podział pomiędzy dwóch wspólników w równych częściach, co w przypadku kwestii spornych prowadzi do pata decyzyjnego. Nie warto również popadać w drugą skrajność. W sieci możesz spotkać błędne informacje, zgodnie z którymi “wystarczy zbyć, chociaż 1 udział w spółce z o.o. aby ta zyskała miano wieloosobowej” – w przypadku takiego mniejszościowego udziałowca, mamy w gruncie rzeczy do czynienia z udziałowcem iluzorycznym, co może nie umknąć uwadze sądów. W przypadku takiej dwuosobowej fikcyjnej konstrukcji, wspólnik większościowy może zostać potraktowany przez ZUS oraz sądy tak, jakby był jedynym wspólnikiem spółki.

Twoimi wspólnikami mogą zostać chociażby członkowie rodziny bądź zaufani znajomi, którzy prowadzą działalność zbliżoną do Twojej bądź dopełniającą ją. Może warto porozmawiać na temat założenia spółki, która będzie sprzyjać wspólnemu rozwojowi? Ważne jednak, by taka spółka nie była jedynie fikcją, gdyż bardzo szybko może przysporzyć Ci to problemów. Jednakże uzasadniona względami gospodarczymi spółka z racjonalnym podziałem udziałów, może umożliwić Ci korzystanie z rozwiązania, o którym mowa w tym artykule.

Podsumowanie

W przypadku pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. jedynie na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników, nie musisz opłacać obowiązkowych składek ZUS z tego tytułu. Spółka, którą zarządzasz musi mieć jednak minimum dwóch realnych udziałowców.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zbliżasz się do momentu, w którym konieczne będzie przejście na tzw. duży ZUS – zastanów się czy spółka z o.o. nie byłaby korzystnym rozwiązaniem.

Pełniąc funkcję w zarządzie spółki musisz na bieżąco śledzić zmiany prawa w zakresie działalności spółki i stosować się do obowiązujących przepisów. Warto w tym miejscu wspomnieć o konieczności zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki – w przeciwnym razie umowa zostanie rozwiązana. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, termin ten wynosi 7 dni. Prowadząc spółkę, musisz pamiętać również o prowadzeniu pełnej księgowości, gdyż jako członek zarządu odpowiadasz za sporządzone sprawozdanie finansowe spółki.

Jeśli chcesz zatem prowadzić firmę bez ZUS:

  • załóż przynajmniej 2-osobową spółkę z o.o.,
  • podziel racjonalnie udziały,
  • zorganizuj powołanie na członków zarządu,
  • dopełnij wszelkich rejestrowych formalności w wymaganym czasie.

Oczywiście w przypadku zatrudniania pracowników bądź zawierania umów, do których stosuje się przepisy o umowach zlecenia, musisz pamiętać, że ciążą na Tobie obowiązki płatnika składek ZUS. Brak składek ZUS, o którym mowa w tym artykule, dotyczy Ciebie jako członka zarządu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące spółki z o.o. bądź zastanawiasz się nad wyborem optymalnej formy działalności gospodarczej – napisz do nas. Jeśli chcesz być na bieżąco – odwiedź naszą stronę na facebooku.

Masz inne pytania?

Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami.

Kliknij przycisk poniżej, by wybrać dogodny termin, w którym oddzwonimy do Ciebie!

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.4/5 - (53 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda