.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

W tym artykule postaramy się przybliżyć coraz częściej występujące zjawisko zawierania umów jako wspólnik spółki z o.o. z własną spółką.

Wspólnicy spółek z o.o., coraz częściej zawierają umowy stosunku pracy oraz cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło) z własnymi spółkami. Taka umowa jest co do zasady legalna, a co istotne, opłacalna dla spółki. O tym, czy taka umowa jest możliwa prawnie czy też nie, decyduje przedmiot umowy.

Umowa zlecenia z własną spółką – kiedy można, a kiedy nie wolno?

Prawo stanowi, że spółka z o.o. jako podmiot prawny może zawierać umowy cywilnoprawne oraz świadczyć stosunek pracy. Niemożliwa jest jednak sytuacja, by wspólnik spółki posiadał zawartą z nią umowę na świadczenie usług normalnie wchodzących w zakres jego obowiązków.

Przykładowo, umowa taka nie powinna obejmować spotkań biznesowych w sprawach spółki, czy innych, codziennych obowiązków z kategorii dbania o sytuację gospodarczą spółki. Umowa zlecenia ze wspólnikiem spółki może być więc podpisywana, jeżeli obowiązki wspólnika spisane w tej umowie nie wchodzą w skład jego obowiązków wynikających z bycia wspólnikiem. Taką umową cywilnoprawną można więc objąć np. czynności serwisowo-konserwatorskie w kawiarni, świadczenie usług konsultingu w firmie informatycznej itp.

Należy jednak pamiętać, że podpisanie umowy zlecenia z jedynym wspólnikiem spółki może okazać się bardzo problematyczne – szczególnie, gdy pełni on również funkcję jedynego członka zarządu. Taki wspólnik podpisywałby bowiem umowę reprezentując zarówno spółkę, jak i samego siebie. Czynności między jedynym członkiem zarządu, będącym również jedynym wspólnikiem dokonuje się w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem są w tej materii czynności dokonane przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

ksiegowosc sp zoo

Kwestia wynagrodzenia wspólnika z tytułu umowy zlecenie również musi zostać przemyślana

Należy wyraźnie oddzielić dochody wspólnika z tytułu podziału zysków osiągniętych przez spółkę (dywidendy) od tych z innych źródeł, w tym – z umowy zlecenia z własną spółką. Wynagrodzenie wspólnika z tytułu dodatkowych obowiązków w spółce może być również ustalone w związku z powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi. Takie świadczenia powinny zostać opisane w umowie spółki.

Wspólnicy mogą przyznać korzystne dla wspólnika wynagrodzenie z tytułu takich świadczeń, jednak należy pamiętać, że nie może ono przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Innymi słowy, stawki takiego wynagrodzenia nie mogą być wyższe niż stawki rynkowe. 

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. a umowa zlecenia

Jak zostało wspomniane, wspólnik może pełnić funkcję w zarządzie. Członka zarządu można zatrudnić w spółce na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku konieczne będzie, z powodu powstania stosunku pracy, odprowadzenie składek ZUS od wynagrodzenia członka zarządu. Istnieje również inna możliwość pełnienia tej funkcji. Mowa tu o pełnieniu jej na podstawie powołania poprzez uchwałę wspólników spółki. W takiej sytuacji co do zasady nie powstaje obowiązek odprowadzania składek ZUS, gdyż nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Wyjątkiem będzie tutaj jedyny wspólnik lub wspólnik dysponujący zdecydowaną większością udziałów – tym bardziej, jeśli jest też jedynym członkiem zarządu. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Firma bez ZUS, czyli spółka z o.o.

Konkludując, wynagrodzenie wspólnika z tytułu pełnienia obowiązków członka zarządu nie musi podlegać oskładkowaniu, choć oczywiście wciąż pozostaje opodatkowane podatkiem dochodowym.

Jeżeli zawrzemy, omawianą w tym artykule, umowę zlecenia ze wspólnikiem pełniącym funkcję członka zarządu, wynagrodzenie z tytułu tej umowy będzie oskładkowane, co zapewnia mu m.in. ubezpieczenie zdrowotne. Osobną kwestią jest pozytywny wpływ takiej umowy na problem podwójnego opodatkowania. Dodatkowo, mając na uwadze fakt zminimalizowanej odpowiedzialności członków zarządu za działania spółki z o.o., staje się ona bardzo ciekawą formą prowadzenia biznesu.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.4/5 - (14 votes)