.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Prowadzenie działalności gospodarczej — niezależnie od branży — wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat względem państwa. Zaliczają się do nich między innymi składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jaką kwotę składek ZUS należy opłacać w zależności od wybranej formy opodatkowania? Do czego uprawnia opłacanie składek ZUS przez przedsiębiorcę?

Ile wynosi składka ZUS w 2024 i jak ona obecnie się kształtuje?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jaką wysokość składki ZUS za dany miesiąc powinieneś płacić, należy rozpatrzeć, czy możesz korzystać z obniżonych składek, czy też nie.

Poniżej rozpatrzymy aspekty, gdy przysługuje Ci:

 • ulga na start,
 • ZUS preferencyjny,
 • mały ZUS plus,

oraz gdy jesteś zobligowany do opłacania składek ZUS w pełnej wysokości.

Składka zdrowotna – jaka jest jej wysokość przy danej formie opodatkowania?

Aby przedstawić powyższą kwestię, należy wskazać, na jakich zasadach obecnie jest obliczana wysokość składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna – ryczałt

W przypadku ryczałtu wysokość miesięcznej składki zależy od wysokości Twojego przychodu. W tym przypadku, możesz skorzystać z dwóch opcji – opłacania składek zdrowotnych na ryczałcie w zależności od narastającego przychodu w ciągu roku, bądź w zależności od uzyskanego przychodu w roku ubiegłym (metody alternatywnej) – wówczas miesięczna wysokość składki zdrowotnej w ciągu roku jest stała.

Przychód możesz pomniejszyć jedynie o opłacone składki społeczne w danym miesiącu.

Z metody alternatywnej możesz skorzystać tylko wtedy, gdy działalność prowadziłeś przez cały poprzedni rok podatkowy.

W 2024 roku, składka zdrowotna w przypadku ryczałtu kształtuje się następująco:

Składka Zdrowotna Ryczałt - 2024

Składka zdrowotna – podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego, wysokość składki zdrowotnej jest zależna od wysokości Twojego dochodu narastająco, który możesz pomniejszyć o opłacone składki społeczne (gdy nie zaliczyłeś ich do kosztów). Kwota składki zdrowotnej stanowi 4,9% wysokości dochodu, natomiast gdy w danym miesiącu podstawa ta jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (na 2024 rok 4 242 zł) – wysokość miesięcznej składki zdrowotnej stanowi 9% podstawy minimalnej (na rok 2024 381,78 zł).

Składka zdrowotna – skala podatkowa

Wysokość składki zdrowotnej w przypadku skali podatkowej ustala się w taki sam sposób jak w przypadku podatku liniowego z jedną różnicą – kwota składki zdrowotnej stanowi 9% wysokości dochodu. Również i w przypadku tej formy opodatkowania, w taki sam sposób kształtuje się minimalna wysokość składki zdrowotnej.

  r

  Pamiętaj, że:

  O ile w ustawie została przewidziana minimalna wysokość składki zdrowotnej, którą należy opłacać w ciągu roku, o tyle nie została przewidziana jej maksymalna wysokość – im wyższy dochód, tym wyższa składka zdrowotna!

  Ulga na start i ZUS preferencyjny

  Mając wiedzę na temat ustalania wysokości składki zdrowotnej, możemy przejść do dalszej części – wysokość składki ZUS.

  Na składkę ZUS składa się – składka zdrowotna, składka społeczna oraz Fundusz Pracy. W niektórych przypadkach możesz być zwolniony z opłacania składek społecznych oraz FP lub też z FP i uprawniony do opłacania niższej wysokości składek społecznych.

  W przypadku ulgi na start, przez okres 6 miesięcy płacisz jedynie składkę zdrowotną. W przypadku ZUS preferencyjnego przez okres 24 miesięcy opłacasz składkę zdrowotną oraz niższą wysokość składek społecznych (bez FP).

  Warunki jakie musisz spełnić, aby skorzystać z tych dwóch preferencji przeczytasz w naszym artykule https://sovaksiegowosc.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-i-preferencyjny-zus/.

  W poniższej tabeli, przedstawimy Ci wysokość miesięcznej składki społecznej od 1 stycznia 2024 roku w przypadku ZUS preferencyjnego – dla wszystkich form opodatkowania będzie ona taka sama.

   Wysokość miesięcznej składki społecznej od 2024 roku w przypadku ZUS preferencyjnego

   Być może zastanawiasz się, jakie korzyści Tobie, jako przedsiębiorcy przyniesie opłacanie dobrowolnej składki chorobowej – odpowiedź na to pytanie możesz znaleźć w naszym artykule https://sovaksiegowosc.pl/jakie-sa-wady-i-zalety-oplacania-dobrowolnego-ubezpieczenia-chorobowego/.

   Mały ZUS Plus

   Ciekawym rozwiązaniem jest również Mały ZUS Plus. W odróżnieniu od pozostałych wariantów, składki na ubezpieczenie społeczne nie mają stałej wysokości i są liczone na podstawie osiąganych dochodów. Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, należy spełnić następujące warunki:

   • przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy niższe niż 120 000 zł (tym samym, nie można skorzystać z tego rozwiązania w pierwszym roku działalności),
   • przedsiębiorstwo działało w poprzednim roku przez minimum 60 dni kalendarzowych.

   Z wariantu Mały ZUS Plus można korzystać nie dłużej niż przez 48 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy istnienia firmy.

   Aby ustalić podstawę opodatkowania, należy obliczyć przeciętny poziom miesięcznego dochodu z działalności prowadzonej w poprzednim roku. Jak to zrobić? W tym celu trzeba podzielić cały osiągnięty dochód przez liczbę dni kalendarzowych, w czasie których była prowadzona działalność. Tak otrzymany wynik trzeba pomnożyć razy 30. Dzięki przemnożeniu przez 30 ustalamy, jaka jest miesięczna średnia wysokość dochodu. Uzyskaną wartość należy podzielić przez 2 i zaokrąglić do pełnych groszy.

   r

   Pamiętaj, że:

   Wysokość podstawy składki nie może być:

   • niższa niż ZUS preferencyjny — w takiej sytuacji należy opłacać składki w wysokości ZUS preferencyjnego,
   • wyższa niż pełny ZUS.

   A zatem w przypadku małego ZUS Plus płacisz składki społeczne, których wysokość zależy od podstawy składki ustalonej w oparciu o dochód oraz składkę zdrowotną zależną od wysokości przychodu/dochodu.

   Pełny ZUS

   W przypadku pełnego ZUS płacisz składkę zdrowotną, której wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP od podstawy co najmniej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

   Wysokość składki społecznej w przypadku pełnego ZUS wynosi 1370,30 zł  lub 1485,31 zł z dobrowolną składką chorobową.

   W poniższej tabeli, przedstawiamy wysokość łącznej składki ZUS w przypadku ryczałtu.

   Łączna miesięczna składka zus w 2024 roku dla ryczałtu

   Jakie korzyści podatkowe płyną z opłacania składek ZUS?

   Składki ZUS są często postrzegane przez przedsiębiorców jako zbędny koszt. Z drugiej jednak strony nie wolno zapominać, że opłacanie ich przynosi w dłuższej perspektywie potencjalne korzyści dla płatnika – trzeba mieć na uwadze, że opłacanie składek ZUS pozwala obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

   r

   Pamiętaj, że:

   W przypadku podatku liniowego, ujęcie opłaconej składki zdrowotnej w kosztach pozwala na obniżenie podstawy składki zdrowotnej – bezpośrednie odliczenie opłaconej składki zdrowotnej od dochodu nie daje takiej możliwości.

   W przypadku ryczałtu, podatku liniowego i skali podatkowej podstawę opodatkowania możemy obniżyć o zapłacone składki społeczne (w pełnej wysokości). W przypadku ryczałtu, 50% zapłaconej składki zdrowotnej pozwala obniżyć podstawę opodatkowania. W przypadku podatku liniowego, dochód obniżysz o zapłacone składki zdrowotne w ciągu roku do kwoty 11 600 zł (kwota aktualna na 2024 rok). W przypadku skali podatkowej, opłacone składki zdrowotne nie obniżą podstawy opodatkowania.

   Czy możemy obniżyć podstawę opodatkowania o składki ZUS, których nie zapłaciliśmy w danym miesiącu?

   Odliczenie składek możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy zostały one faktycznie zapłacone przez przedsiębiorcę. Kwoty te są odliczane podczas ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

   t

   Czy wiesz, że...

   W przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń, czyli gdy np. prowadzisz działalność gospodarczą i jednocześnie jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę z której osiągasz co najmniej minimalne wynagrodzenie, obowiązkowo opłacasz jedynie składkę zdrowotną.

   Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule

   https://sovaksiegowosc.pl/umowa-o-prace-i-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-jak-to-polaczyc/.

   Podsumowanie

   Jak możesz zauważyć, w przypadku niektórych form opodatkowania nie da się przewidzieć z góry, wysokości składek ZUS za cały rok, która często może być przydatna w procesie szacowania kosztów działalności.

   Jeżeli chcesz poznać jak najbardziej zbliżoną wysokość obciążeń podatkowych swojej działalności gospodarczej w celu wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania – skontaktuj się z nami!

   Masz pytania? Napisz do nas!

   Pole obowiązkowe
   Pole obowiązkowe
   Pole obowiązkowe

   Biuro Rachunkowe

   SOVA Księgowość

   5/5 - (1 vote)
   Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
   Zgoda