Rok 2018 przyniósł wiele zmian dla polskich przedsiębiorców. W założeniu mają one pozytywnie wpłynąć na możliwość łatwego i przystępnego rozwoju firmy na wstępnym etapie jej prowadzenia. Istotną zmianą jest możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) prowadzenia firmy bez rejestracji działalności gospodarczej. Chcesz dowiedzieć się na czym polega prowadzenie takiej firmy oraz na jakie udogodnienia możesz liczyć jako przedsiębiorca? Ten artykuł jest dla Ciebie! 

Jeśli interesuje Cię konkretna sekcja artykułu, np. Przejście z „Ulgi na start” na składki preferencyjne  – po kliknięciu w jeden z poniższych odnośników zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do niej.

Działalność nierejestrowana
Zalety działalności nierejestrowanej
Wady działalności nierejestrowanej
Działalność nierejestrowana a VAT
Ulga na start
Preferencyjne składki  
Kiedy przedsiębiorca traci prawo do korzystania z mniejszych składek ZUS?
Przejście z „Ulgi na start” na składki preferencyjne
Infografika zestawiająca najważniejsze informacje

Działalność nierejestrowana – kto może z niej skorzystać?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony jest wysokość miesięcznego przychodu należnego z działalności, który w żadnym miesiącu nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Trzeba zaznaczyć, że działalność nierejestrowana nie może być związana z czynnościami, które wymagają szczególnych koncesji, zezwoleń lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jeżeli Twoja działalność spełnia te warunki, możesz rozpocząć działalność bez niepotrzebnych formalności.

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Znacznie zmniejsza to ilość obowiązków osoby prowadzącej taką działalność.

Prowadząc działalność nierejestrowaną należy jednak pamiętać o prowadzeniu ewidencji sprzedaży. Może ona przydać się dla celów dowodowych, w razie wątpliwości ze strony fiskusa. Podczas całego okresu prowadzenia działalności nierejestrowanej należy monitorować, czy nie przekraczasz limitu, który powodowałby konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG. Ewidencję należy prowadzić za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Jeżeli limit zostanie przekroczony zajdzie konieczność rejestracji firmy w CEIDG. W tym przypadku termin na zarejestrowanie firmy wynosi 7 dni od momentu, w którym limit został przekroczony.

Po zakończeniu roku podatkowego osoba prowadząca  działalność nierejestrowaną zobowiązana jest wykazać osiągnięty przychód w deklaracji PIT-36 oraz zapłacić obliczony na standardowych zasadach podatek dochodowy (według skali podatkowej 12%/32%). Nie ma konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku.

 

Zalety działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozwoju ich biznesu. Chcąc zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą musisz dopełnić szeregu formalności. Działalność nierejestrowana otwiera możliwość prowadzenia firmy ,,na próbę” i sprawdzenia przed jej zarejestrowaniem, czy planowana działalność jest na pewno opłacalna – bez zbędnych formalności. Kolejną znaczącą korzyścią jest fakt, że prowadząc działalność nierejestrowaną nie musisz odprowadzać składek do ZUS. Pozwala to na znaczące oszczędności na początkowym etapie rozwoju firmy. Istotnym ułatwieniem jest również brak obowiązku prowadzenia księgowości.

 

Wady działalności nierejestrowanej

Wadą działalności nierejestrowanej jest niski limit, który łatwo przekroczyć. Ponadto, nieopłacanie składek do ZUS wiąże się z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego, które umożliwia korzystanie ze świadczeń oferowanych przez NFZ, czy też nieodprowadzaniem składek emerytalnych. Trzeba mieć zatem na uwadze, że działalność nierejestrowana jest tylko jedną z możliwości. Jeżeli zależy Ci na składkach emerytalnych bądź ubezpieczeniu zdrowotnym lub chorobowym, możesz zarejestrować działalność, nawet jeżeli spełniasz warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana a VAT

Trzeba również zwrócić uwagę, że co do zasady osoba prowadząca działalność nierejestrowaną będzie objęta zwolnieniem z rejestracji do VAT, jako że limit obrotu w zakresie zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 200 tys. zł rocznie. Jednakże, należy pamiętać, że niektóre aktywności gospodarcze wymagają rejestracji do VAT bez względu na wielkość sprzedaży. Taka działalność również może być prowadzona jako działalność nierejestrowana, jednak wymagana jest rejestracja jako czynny podatnik VAT. Wiąże się to rzecz jasna ze składaniem stosownych deklaracji VAT oraz prowadzeniem pełnej ewidencji na potrzeby tego podatku.

 

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Jeżeli sprzedaż na rzecz osób fizycznych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł bądź proporcjonalnego limitu w przypadku rozpoczęcia działalności – co do zasady nie musisz ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Prowadząc działalność nieewidencjonowaną, w większości przypadków nie przekroczysz kwoty 20 tys. zł lub jej proporcjonalnego limitu, ale pomimo tego w przypadku sprzedaży niektórych towarów i usług jesteś zobowiązany do jej zainstalowania niezależnie od wielkości obrotu. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej niezależnie od osiągniętego przychodu występuje w przypadku np. świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych czy też w przypadku dostawy części do silników spalinowych.

 

Ulga na start

Osoby, które zarejestrowały już firmę w CEIDG mogą, po spełnieniu określonych warunków, skorzystać z tzw. ulgi na start. W przypadku wybrania tej możliwości, przez 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (należy jednak opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne). Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozpoczynają działalność po raz pierwszy lub podejmują ją ponownie po upływie 60 miesięcy od jej zakończenia lub zawieszenia. Kolejnym warunkiem do skorzystania z ulgi na start jest nieprowadzenie działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywało się czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Preferencyjne składki

Niektórzy przedsiębiorcy mogą również skorzystać z niższej stawki składek ZUS. Warunkiem  skorzystania z tej możliwości jest nieprowadzenie pozarolniczej działalności przez okres 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz (podobnie jak w przypadku ,,ulgi na start”) niewykonywanie na rzecz byłego pracodawcy działalności gospodarczej w zakresie tych samych czynności, które wchodziły w zakres obowiązków wykonywanych w ramach zatrudnienia (w roku kalendarzowym założenia działalności lub w roku go poprzedzającym).

Podstawą  naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Z niższych składek ZUS można korzystać przez okres 24 pełnych miesięcy. Trzeba tu również zaznaczyć, że czas zawieszenia firmy wlicza się w ten okres. Zatem jeżeli w trakcie 24 miesięcy od objęcia ubezpieczeniem społecznym Twoja firma została zawieszona, okres możliwości korzystania z preferencyjnej wysokości składek nie ulegnie wydłużeniu.

 

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do korzystania z mniejszych składek ZUS?

Wymaga tutaj podkreślenia, że warunki, które należy spełnić, aby korzystać z preferencyjnych składek ZUS, muszą być spełniane przez cały okres, w którym zamierzasz korzystać z tych uprawnień. Oznacza to, że jeżeli w trakcie trwania tego okresu podejmiesz się wykonania na rzecz byłego pracodawcy (u którego byłeś zatrudniony w roku założenia działalności lub roku go poprzedzającym) jakiegoś zlecenia, które pokrywa się z zakresem obowiązków wykonywanych wcześniej w ramach zatrudnienia u tego pracodawcy, utracisz prawo do preferencyjnych składek ZUS. Jeżeli byłeś zatrudniony u kilku pracodawców, ograniczenie w podejmowaniu działalności dotyczy każdego z nich.

Warto również pamiętać, że oprócz wskazanych przypadków, przywilej opłacania niższych składek ZUS nie przysługuje:

 • twórcom i artystom,
 • osobom wykonującym działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PIT,
 • wspólnikom:
  • jednoosobowych spółek z o.o.,
  • spółek jawnych,
  • spółek komandytowych,
  • spółek partnerskich,
 • osobom prowadzącym publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

 

Przejście z „Ulgi na start” na składki preferencyjne

Kończy Ci się okres, w którym możesz skorzystać z ulgi na start i zastanawiasz się, czy po jego zakończeniu przysługuje Ci możliwość korzystania z preferencyjnych składek ZUS? Nie ma przeszkód w rejestracji do składek preferencyjnych po zakończeniu okresu ,,ulgi na start”, o ile spełniasz warunki do korzystania z preferencyjnych składek oraz nie masz żadnego innego tytułu do ubezpieczeń. Jeżeli jednak jesteś np. zatrudniony na umowie o pracę, dokonujesz rejestracji jedynie do składki zdrowotnej. Jeżeli Twój okres korzystania z ,,ulgi na start” dobiega końca, pamiętaj również, że termin na przerejestrowanie wynosi jedynie 7 dni od zaistnienia zmiany!

 

Infografika zestawiająca najważniejsze informacje 

 

Jeśli przekroczyłeś limit umożliwiający prowadzenie działalności bez rejestracji, masz 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG. Nie wiesz jak to zrobić? Napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację! Nasi doradcy z chęcią odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania związane z założeniem i prowadzeniem firmy.

 

5/5 - (9 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda