Data ostatniej aktualizacji artykułu:

Aktualizacja: stan na 20.02.2020 r.

Rok 2018 przyniósł wiele zmian dla polskich przedsiębiorców. W założeniu mają one pozytywnie wpłynąć na możliwość łatwego i przystępnego rozwoju firmy na wstępnym etapie jej prowadzenia. Istotną zmianą jest możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) prowadzenia firmy bez rejestracji działalności gospodarczej. Chcesz dowiedzieć się na czym polega prowadzenie takiej firmy oraz na jakie udogodnienia możesz liczyć jako przedsiębiorca? Ten artykuł jest dla Ciebie! 

Jeśli interesuje Cię konkretna sekcja artykułu, np. Przejście z “Ulgi na start” na składki preferencyjne – po kliknięciu w jeden z poniższych odnośników zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do niej.

Działalność nierejestrowana
Zalety działalności nierejestrowanej
Wady działalności nierejestrowanej
Działalność nierejestrowana, a VAT
Ulga na start
Preferencyjne składki  
Kiedy przedsiębiorca traci prawo do korzystania z mniejszych składek ZUS?
Przejście z “Ulgi na start” na składki preferencyjne
Infografika zestawiająca najważniejsze informacje

Działalność nierejestrowana – kto może z niej skorzystać?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne, które w przeciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony jest wysokość miesięcznego przychodu, który nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Trzeba zaznaczyć, że działalność nierejestrowana nie może być prowadzona w ramach aktywności, które wymagają szczególnych pozwoleń lub licencji. Jeżeli Twoja działalność spełnia te warunki, możesz rozpocząć działalność bez niepotrzebnych formalności.

Prowadząc działalność nierejestrowaną należy jednak pamiętać o prowadzeniu ewidencji sprzedaży. Transakcje dokonane w dniu bieżącym należy zarejestrować nie później niż przed dokonaniem transakcji w dniu następującym po dniu, w którym została dokonana. Podczas całego okresu prowadzenia działalności nierejestrowanej należy monitorować, czy limit nie został przekroczony.

Jeżeli limit zostanie przekroczony zajdzie konieczność rejestracji firmy w CEIDG. W tym przypadku termin na zarejestrowanie firmy wynosi 7 dni od momentu, w którym limit został przekroczony.

Po zakończeniu roku podatkowego osoba prowadząca  działalność nierejestrowaną zobowiązana jest wykazać osiągnięty przychód w deklaracji PIT- 36 oraz zapłacić obliczony na standardowych zasadach podatek dochodowy (17 lub 32 %). Nie ma konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku.

 

Zalety działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozwój swojego biznesu. Chcąc zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą musisz udać się do urzędów i dopełnić szeregu formalności. Działalność nierejestrowana otwiera możliwość prowadzenia firmy ,,na próbę” i sprawdzenia czy planowana działalność jest na pewno opłacalna przed jej zarejestrowaniem, bez zbędnych formalności. Kolejną znaczącą korzyścią jest fakt, że prowadząc działalność nierejestrowaną nie musisz odprowadzać składek do ZUS. Pozwala to na znaczące oszczędności na początkowym etapie rozwoju firmy. Istotnym ułatwieniem jest również brak obowiązku prowadzenia księgowości.

 

Wady działalności nierejestrowanej

Wadą działalności nierejestrowanej jest niski limit, który łatwo przekroczyć. Ponadto, brak opłacania składek do ZUS  wiąże się z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego, które umożliwia korzystanie ze świadczeń oferowanych przez NFZ czy nieodprowadzaniem składek emerytalnych. Trzeba zatem mieć na uwadze, że działalność nierejestrowana jest jedynie opcją i jeżeli zależy Ci na składkach emerytalnych lub ubezpieczeniu możesz zarejestrować działalność nawet jeżeli spełniasz warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej.

 

Działalność nierejestrowana, a VAT.

Trzeba również zwrócić uwagę, że co do zasady osoba prowadząca działalność nierejestrowaną będzie objęta zwolnieniem z rejestracji do VAT, jako że limit obrotu w zakresie zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 200 tys. PLN rocznie. Jednakże trzeba pamiętać, że niektóre aktywności gospodarcze wymagają rejestracji do VAT od pierwszej sprzedaży. Wymaga podkreślenia, że taka działalność może być prowadzona jako działalność nierejestrowana, jednak wymagana jest rejestracja jako czynny podatnik VAT.

 

Ulga na start

Osoby, które zarejestrowały już firmę w CEIDG mogą skorzystać po spełnieniu określonych warunków z tzw. ulgi na start. Oznacza ona, że przez 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (należy jednak opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne). Skorzystać z ulgi mogą osoby, które rozpoczynają działalność po raz pierwszy lub podejmują ją ponownie po upływie 60 miesięcy od jej zakończenia lub zawieszenia. Kolejnym warunkiem do skorzystania z ulgi na start jest nieprowadzenie działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz, którego w bieżącym lub ubiegłym roku kalendarzowego przed rozpoczęciem działalności wykonywano aktywności, które obecnie wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Preferencyjne składki 

Niektórzy przedsiębiorcy mogą również skorzystać z niższej stawki składek ZUS. Warunkiem  skorzystania z tej możliwości jest nieprowadzenie pozarolniczej działalności przez okres 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podobnie jak w przypadku ,,ulgi na start” niepodejmowanie aktywności na rzecz byłego pracodawcy, w zakresie tych samych usług, które wchodziły w skład obowiązków wykonywanych w ramach zatrudnienia (w roku założenia działalności lub w roku go poprzedzającym).

Podstawą  naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30% minimalnego  wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Z niższych składek ZUS można korzystać przez okres 24 pełnych miesięcy. Trzeba tutaj również zaznaczyć, że czas zawieszenia firmy wlicza się w ten okres. Zatem jeżeli w trakcie 24 miesięcy od objęcia ubezpieczeniem społecznym Twoja firma została zawieszona okres możliwości korzystania z niższych stawek nie zostanie wydłużony.

 

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do korzystania z mniejszych składek ZUS?

Wymaga tutaj podkreślenia, że warunki, które należy spełnić, aby korzystać z preferencyjnych składek ZUS muszą być spełnione przez cały okres trwania uprawnień do korzystania z nich.

Oznacza to, że jeżeli w trakcie trwania tego okresu podejmiesz się wykonania na rzecz byłego pracodawcy (u którego byłeś zatrudniony w roku założenia działalności lub roku go poprzedzającym) jakiegoś zlecenia, które pokrywa się z zakresem obowiązków wykonywanych wcześniej w ramach zatrudnienia (chociażby to była jednorazowa usługa) utracisz prawo do preferencyjnych stawek ZUS.

Należy tutaj zaznaczyć, że prawo to nie zostanie reaktywowane po zakończeniu wykonywania usługi. Ponadto, jeżeli byłeś zatrudniony u kilku pracodawców, ograniczenie w podejmowaniu działalności dotyczy każdego z nich. Warto również pamiętać, że oprócz wskazanych przypadków przywilej opłacania niższych składek ZUS nie przysługuje wspólnikom spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o. Ponadto do ,,małego ZUS-u” nie są również uprawnione osoby prowadzące wolny zawód lub działalność w formie szkoły publicznej albo niepublicznej, placówki oświatowej jako twórcy lub artyści.

 

Przejście z “Ulgi na start” na składki preferencyjne

Kończy Ci się okres, w którym możesz skorzystać z ulgi na start i zastanawiasz się, czy po jego zakończeniu przysługuje Ci możliwość korzystania z ,,małego ZUS-u”? Nie ma przeszkód do rejestracji do składek preferencyjnych po zakończeniu okresu ,,ulgi na start” jeżeli spełniasz warunki do korzystania z ulgi oraz nie masz żadnego innego tytułu ubezpieczeń. W tym ostatnim przypadku (jeżeli na przykład jesteś zatrudniony na umowie o pracę), dokonujesz rejestracji do składki zdrowotnej. Jeżeli Twój okres korzystania z ,,ulgi na start” dobiega końca, pamiętaj również, że termin na przerejestrowanie wynosi jedynie 7 dni od zaistnienia zmiany!

 

Infografika zestawiająca najważniejsze informacje 

 

Jeśli przekroczyłeś limit umożliwiający prowadzenie działalności bez rejestracji, masz 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG – napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację! Nasi doradcy z chęcią odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania związane z założeniem i prowadzeniem firmy.