.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna działalności, której założenie jest złożonym procesem i wymaga odpowiedniego zaplanowania. Odpowiednie zaplanowanie udziałów, wniesienie kapitału zakładowego oraz uiszczenie opłat rejestracyjnych, to tylko niektóre z kwestii, które już na samym początku wymagają odpowiedniego przemyślenia! Jeżeli zastanawiasz się nad rejestracją spółki z o.o., ale nie wiesz jaki tryb rejestracji będzie dla Ciebie korzystniejszy, to ten artykuł pomoże rozwiać Twoje wątpliwości.

Rejestracja spółki z o.o.
 

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet czy u notariusza?

Do 2012 r. przedsiębiorcy chcący rozpocząć działalność w formie sp. z o.o. zmuszeni byli zarejestrować ową spółkę z pomocą notariusza, jednak z dniem 1.01.2012 r. wprowadzona została alternatywa w postaci formularza elektronicznego dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, potocznie nazywanego S24 lub wzorcem umowy. Od tej pory to do przedsiębiorcy należy decyzja o tym, z którego rozwiązania chce skorzystać. Na poniższej grafice znajdziesz porównanie kluczowych różnic w rejestracji notarialnej oraz internetowej.

Za pomocą S24 można zarejestrować spółkę w pełni zdalnie, co dla wielu jest niewątpliwą zaletą tego rozwiązania! Co więcej, rejestracja online jest także tańsza od tradycyjnej rejestracji. W trakcie internetowej rejestracji należy skorzystać z gotowej umowy spółki, a sam formularz S24 posiada także pewne ograniczenia. Przykładem sytuacji, w której rezygnacja z rejestracji spółki za pomocą S24 na rzecz skorzystania z pomocy notariusza, jest chęć wniesienia wkładów do spółki w postaci innej niż pieniądz, o czym wspominamy w dalszej części artykułu. W tej sytuacji konieczne będzie skorzystanie z rejestracji notarialnej, która jest także droższa od formy internetowej.

Wkład na kapitał zakładowy w sp. z o.o.

W przypadku rejestracji spółki z o.o. w trybie S24 wkład na kapitał zakładowy może mieć tylko formę pieniężną.

r

Pamiętaj, że:

Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru.

W praktyce oznacza to konieczność zgromadzenia środków pieniężnych w wysokości minimum 5 000 zł, przy czym indywidualna wartość nominalna wkładu wspólnika musi być nie mniejsza niż 50 zł. W przypadku rejestracji z pomocą notariusza masz również możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu).

Dane niezbędne do rejestracji spółki

Aby zarejestrować spółkę we wniosku, musisz podać: 

  • nazwę (firmę) rejestrowanej spółki oraz jej dane adresowe – spółka w momencie rejestracji powinna mieć tytuł prawny do lokalu, w którym będzie znajdowała się jej siedziba;
  • właściwy sąd rejestrowy według siedziby spółki (wybór z listy rozwijanej w systemie, w przypadku rejestracji przez Internet);
  • imiona i nazwiska lub firmy wspólników oraz ich adresy i numery PESEL / paszportu;
  • przedmiot działalności spółki (tzw. kody PKD) – jeden główny kod PKD oraz dowolna ilość pozostałych kodów określających przedmiot działalności (spośród nich tylko 10 kodów zostanie uwzględnionych we wniosku o rejestrację); 
  • wysokość kapitału zakładowego oraz wartość nominalna jednego udziału;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
  • informacje odnośnie podziału udziałów;
  • nazwiska, imiona i adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki, a jeśli powoływane są rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, również imiona i nazwiska członków tych organów.

Do wniosku konieczne jest dołączenie zgody osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów na ich powołanie oraz ich adresów do doręczeń. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku, gdy wniosek podpisuje osoba podlegająca wpisowi, bądź która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, jak również wówczas, gdy zgoda została wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Rejestrując spółkę przez Internet, wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego, np. wykorzystując profil zaufany.

Założenie dokumentów rejestracyjnych

W przypadku rejestracji spółki z o.o. w sposób tradycyjny wniosek wraz z dokumentami musisz złożyć do sądu rejestrowego. W związku ze zmianami w przepisach sprzed kilku lat nie ma konieczności dołączania dokumentów do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS, tak jak to miało miejsce niegdyś.

W przypadku rejestracji spółki z o.o. przez Internet, po uiszczeniu opłaty i zatwierdzeniu ukończenia rejestracji, Twój wniosek zostanie przesłany do sądu właściwego terytorialnie celem jego rozpoznania. Wnioski o rejestrację spółki z o.o. składane za pośrednictwem systemu S24 są rozpatrywane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze w godzinach pracy sądów.

Opłaty rejestracyjne

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów rejestracji spółki z o.o. w formie elektronicznej, a także przybliżone koszty rejestracji drogą notarialną.

Realne koszty rejestracji spółki z o.o. przez Internet są mniejsze, co wynika z braku konieczności korzystania z usług notariusza oraz faktu, że koszty sądowe dla S24 są po prostu niższe. Jak możesz zauważyć, tryb S24 jest bardziej opłacalny. Pamiętaj jednak, aby mieć na uwadze ograniczenia, które przedstawiliśmy przy omawianiu wkładu na kapitał zakładowy.

Dalsze kroki po uzyskaniu wpisu do KRS

Zawiązanie umowy spółki to kamień milowy w całym procesie rejestracji, lecz na nim nie kończą się formalności związane z wprowadzeniem spółki na rynek. Poniżej prezentujemy kluczowe formalności, o których musisz pamiętać po założeniu spółki.

Kluczowym obowiązkiem po zawiązaniu spółki (podpisaniu umowy) jest wypełnienie formalności związanych z podatkiem PCC. Jest to podatek od czynności cywilnoprawnych – podatnikiem PCC od umowy spółki jest sama spółka, jednak w praktyce podatek muszą opłacić jej udziałowcy. Obowiązek podatkowy w PCC powstaje w chwili zawarcia umowy  spółki, a udziałowcy mają 14 dni na sporządzenie deklaracji i zapłatę podatku od momentu zawarcia umowy spółki. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki wynosi 0,5%

Co więcej, po rejestracji należy także dokonać formalności związanych ze złożeniem formularza NIP-8. Jest on wykorzystywany dla potrzeb zgłoszenia albo aktualizacji danych uzupełniających (takich, które nie są zgłaszane do KRS, np. numeru rachunku bankowego, przeważającego rodzaju działalności statutowej czy danych związanych z rejestracją/wyrejestrowaniem organizacji jako płatnika ZUS). Wykonanie tej formalności jest obowiązkowe po założeniu spółki.

r

Pamiętaj, że:

Jeżeli spółka podlega pod obowiązkową rejestrację do VAT w Polsce, to pamiętaj, że przed pierwszą transakcją VAT powinna złożyć wniosek o rejestrację do VAT.

Dodatkowo przedsiębiorcy działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą zgłosić w terminie 14 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego informację dotyczącą beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Darmowa konsultacja w SOVA Księgowość przed założeniem sp. z o.o.

Jak widzisz, założenie spółki z o.o. jest procesem złożonym, a sama rejestracja jest bardzo skomplikowana. Jeżeli szukasz wsparcia w tym procesie, to już dziś umów się na bezpłatną konsultację z naszym specjalistą. W trakcie niezobowiązującej rozmowy wspólnie przeanalizujemy Twoją sprawę, a także przygotujemy spersonalizowaną ofertę rejestracji i obsługi sp. z o.o. w Polsce!

Termin indywidualnej konsultacji możesz ustalić przez nasz kalendarz online lub w trakcie rozmowy z naszym pracownikiem.

Podsumowanie

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces, który wymaga starannego planowania i przemyślenia różnych kwestii, takich jak udziały, kapitał zakładowy oraz opłaty rejestracyjne. Jak możesz zauważyć, warto więc dokładnie zaplanować proces rejestracji spółki z o.o. i skorzystać z pomocy specjalistów, aby uniknąć błędów i ułatwić sobie drogę do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce. To wszystko jeśli chodzi o rejestrację spółki z o.o. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, to już teraz skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym!

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.5/5 - (13 votes)