.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

1 lipca 2021 r. wprowadzono istotne zmiany dotyczące handlu elektronicznego. Tzw. pakiet e-commerce dotyczy przede wszystkim zmian w przepisach o podatku VAT. Przedefiniowane zostały kluczowe pojęcia i instytucje prawne kluczowe z punktu widzenia handlu elektronicznego. Zmiany dotyczą zarówno handlu na terenie Unii Europejskiej, jak i importu towarów spoza niej. Przepisy nie należą niestety do najprostszych, w związku z czym postanowiliśmy nieco pomóc Ci w poruszaniu się po nich. Poniżej postaramy się przybliżyć Ci w pigułce główne zmiany w opodatkowaniu VAT w sektorze e-commerce obowiązujące od połowy 2021 r.

Nowe pojęcia kluczowe dla e-commerce
Operatorzy interfejsów elektronicznych
Procedury OSS i IOSS
Nowe zasady importu towarów

 

Nowe pojęcia kluczowe dla e-commerce

Nowelizacja przepisów wprowadza dość istotne zmiany pojęciowe. Próżno już szukać w ustawie o podatku od towarów i usług definicji sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, które obowiązywały do tej pory. Od 1 lipca pojawiły się za to dwa nowe pojęcia o kluczowym znaczeniu dla handlu elektronicznego:

 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO),
 • sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

 

WSTO

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 • podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą nim, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT,
 • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą nim, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT odpowiadającego WNT, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT,
 • podmiotem niebędącym podatnikiem

pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, czyli towarami, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz.

 

SOTI

Sprzedaż na odległość towarów importowanych jest w swojej konstrukcji bardzo podobna do WSTO. Różni się w zasadzie tylko tym, że dostawa dokonywana jest z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego. Państwo trzecie oznacza, co do zasady, państwo niebędące członkiem UE.

W przypadku WSTO mieliśmy zaś do czynienia z dostawą z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Inne elementy konstrukcji definicji SOTI pozostają w zasadzie identyczne jak w przypadku WSTO.

 

Operatorzy interfejsów elektronicznych

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych w omawianej tu nowelizacji przepisów jest uwzględnienie w przepisach roli operatorów interfejsów elektronicznych.

Interfejsem elektronicznym może być np. platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki.  Jeśli podatnik poprzez użycie takiego interfejsu ułatwia sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, przyjmuje się swoistą fikcję prawną, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy. Ma to oczywiście niezwykle istotny wpływ na działalność sklepów internetowych, czy też portali aukcyjnych, gdyż będzie wiązało się z koniecznością rozliczania VAT i dodatkowymi obowiązkami ewidencyjnymi.

Jeśli poprzez użycie interfejsu elektronicznego podatnik ułatwia dokonanie na terytorium UE przez podatnika, który nie ma siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium UE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem, również przyjmuje się fikcję prawną, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Istotne znaczenie ma tu termin „ułatwia”. Ułatwianie oznacza korzystanie z interfejsu elektronicznego w celu umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy nabywcą a dostawcą, który oferuje towary na sprzedaż poprzez interfejs elektroniczny, co skutkuje dostawą towarów poprzez ten interfejs. Podatnik nie ułatwia jednak dostawy, jeśli spełnione są wszystkie z poniższych warunków:

 • podatnik ten nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów;
 • podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością;
 • podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

 

Procedury OSS i IOSS

Procedura MOSS, w ramach której podatnicy mieli możliwość rozliczania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TNE) została poszerzona w znacznym stopniu. Jeśli dokonujesz sprzedaży do różnych krajów UE, będziesz mieć możliwość rozliczania się na zasadach określonych w nowej procedurze OSS (One Stop Shop) zamiast konieczności rejestracji do VAT w każdym kraju z osobna. W przypadku importu wprowadzono procedurę IOSS (Import One Stop Shop). Więcej na temat tych procedur przeczytasz w artykule Nowe procedury rozliczania VAT – OSS i IOSS.

 

Ujednolicenie limitu sprzedaży do innych krajów

Dotychczas prowadząc sprzedaż do innych krajów, podatnicy musieli zapoznawać się z limitem sprzedaży ustanowionym dla każdego kraju z osobna. Po nowelizacji obowiązywać będzie limit 10 000 euro  dla WSTO oraz sprzedaży usług TNE na terenie całej UE.

 

Nowe zasady importu towarów

Nowelizacja przepisów o VAT dotyczy w znaczniej mierze przepisów związanych z importem towarów. Zmiany dotyczą m.in. kwestii zwolnień z VAT i wprowadzenia funkcji pośredników.

 

Zwolnienie z VAT dla importu towarów i procedura szczególna dla dostaw niskiej wartości

W nowej wersji przepisów zniesione zostało zwolnienie z VAT w przypadku importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro. Można wiązać to z konkurencją ze strony zagranicznych sklepów internetowych, przede wszystkim z Chin. Wprowadzone zostało za to inne zwolnienie, dotyczące przesyłek o wartości do 150 euro, rozliczanych w procedurze importu.

Dostawy niskiej wartości zyskają również inną preferencję. W przypadku, gdy wartość rzeczywista importowanych towarów nie przekroczy 150 euro, będzie można zastosować tzw. uregulowanie szczególne, które będzie sporym uproszczeniem dla podatników w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych, w którym wyjaśniono, że uregulowanie szczególne będzie można zastosować do importowanych towarów:

 • które są dostarczane do konsumentów w Polsce,
 • których wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro za przesyłkę,
 • nie podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,
 • które są dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim, w którym kończy się wysyłka lub transport.

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 roku, które umożliwią skorzystanie przez podatników z ochrony prawnopodatkowej w przypadku zastosowania się do nich. Zapoznać się z nimi można na stronie Ministerstwa Finansów.  Projekt objaśnień nie daje takiej możliwości.

 

Pośrednicy

Jeśli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie UE, dla potrzeb procedury importu będzie musiał ustanowić pośrednika, który będzie w pewnym zakresie ponosił odpowiedzialność solidarną z podatnikiem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule o procedurach OSS i IOSS.

 

Podsumowanie

Tzw. pakiet e-commerce wprowadził rewolucyjne zmiany w rozliczaniu VAT od sprzedaży internetowej. W tym artykule tylko zasygnalizowaliśmy najważniejsze z nich. Jeżeli masz problemy z odnalezieniem się w nowych przepisach bądź szukasz kogoś kto zapewni Twojemu sklepowi internetowemu prawidłowe rozliczenia w świetle najnowszych zmian w przepisach, zadzwoń do nas już dziś lub umów się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (2 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda