.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Kiedy przychodzi czas na rozliczenie PIT, często zastanawiamy się w jaki sposób możemy wykonać szybko zeznanie roczne oraz jak możemy obniżyć podatek za dany rok – sięgamy wtedy po ulgi podatkowe.

Zmiany wprowadzone w trakcie 2023 roku wprowadziły w tym zakresie kilka dodatkowych możliwości – przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jakie zmiany obejmie Twoje rozliczenie PIT za 2023 rok.

Ulga na jedno dziecko niepełnosprawne

W przypadku korzystania z ulgi na jedno dziecko, ustawa wprowadza limit dochodów. Aby podatnik miał prawo do jej zastosowania, dochody osoby niepozostającej w związku małżeńskim nie mogą przekroczyć 56 000 zł, natomiast w przypadku małżonków, limit ten wynosi 112 000 zł. 

Zmiana od 1. lipca 2023 roku wprowadziła możliwość korzystania z ulgi na jedno dziecko  niepełnosprawne, niezależnie od dochodów rodzica czy też rodziców dziecka – a zatem w tym przypadku rodzic bądź rodzice będą mogli wykazać ulgę w rozliczeniu PIT za 2023 rok.

r

Pamiętaj, że:

W przypadku dwójki lub więcej dzieci, limit dochodów nie obowiązuje.

Ulga rehabilitacyjna

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej poszerzeniu uległ katalog osób, które mają prawo do zastosowania ulgi. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej, oprócz osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności uprawnione są osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną – dotychczas byli to: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe . W rozliczeniu PIT w 2024 roku za 2023 rok, ulgę rehabilitacyjną będą mogły wykazać osoby, u których utrzymywana osoba jest w stosunku do podatnika lub jego małżonka zaliczana do I grupy podatkowej (tj. małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie) lub być dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka.

Na czym polega więc różnica?

Katalog uległ poszerzeniu, a zatem oprócz dotychczasowych osób, dodatkowo wnukowie czy dziadkowie będą mogli skorzystać z ulgi (pod warunkiem utrzymywania niepełnosprawnej osoby). A zatem w ich przypadku rozliczenie PIT za 2023 rok będzie mogło zostać sporządzone z uwzględnieniem tej ulgi.

Warto zwrócić uwagę, że warunek limitu dochodów osoby niepełnosprawnej nie uległ zmianie – a zatem w dalszym ciągu po jego przekroczeniu nie będzie możliwe skorzystanie z ulgi.

Najem prywatny małżonków

W przypadku najmu prywatnego np. mieszkania istnieje możliwość rozliczania się z tego rodzaju przychodów jedynie w oparciu o ryczałt. Do przychodów wynoszących 100 000 zł wysokość podatku wynosi 8,5%, a od nadwyżki stosuje się stawkę podatku w wysokości 12,5%. Dotychczas małżonkowie posiadali łączny limit wynoszący 100 000 zł. Warto tutaj zauważyć, że w przypadku współwłaścicieli niebędących małżonkami, limit 100 000 zł dotyczył każdego współwłaściciela.

Od 1. lipca 2023 roku kwestia ta uległa zmianie – limit dla małżonków, który uprawnia ich do opodatkowania przychodów 8,5% podatkiem wynosi 200 000 zł – niezależnie od tego, czy złożyli oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z małżonków czy też nie.

r

Pamiętaj, że:

Wspólne rozliczenie PIT małżonków nie jest możliwe, w przypadku, gdy chociaż jeden z nich uzyskuje przychody opodatkowane ryczałtem.

Przykład I

Między Janem a Marią istnieje wspólność majątkowa. W ramach wspólności majątkowej, posiadają oni mieszkanie, które wynajmują prywatnie. Roczny przychód w 2023 roku z najmu wyniósł 300 000 zł.

  1. Jeżeli Jan i Maria w 2023 roku nie złożyli oświadczenia o opodatkowaniu przychodów przez jednego z nich, zarówno Jan jak i Maria rozliczą co do zasady przychody po połowie – do kwoty 100 000 zł według 8,5%, a 50 000 zł według 12,5%.


  2. Jeżeli małżonkowie złożyli oświadczenie i Jan lub Maria rozliczają się z całości przychodów, wówczas do kwoty 200 000 zł odpowiednia będzie stawką 8,5%, a 100 000 zł będzie opodatkowane według 12,5%.

Niezależnie od tego, czy Jan i Maria wybrali opodatkowanie przychodów przez jednego z nich, czy też przez obojgu, podatek będzie łącznie stanowił taką samą wysokość. Różnicę stanowi tylko to, że w przypadku opodatkowania przychodów przez jednego z małżonków tylko ten małżonek wykazuje przychody w zeznaniu rocznym PIT-28, a jeżeli zdecydowali się na rozliczenie przychodów po połowie – każdy z nich w Rozliczenie PIT na formularzu PIT-28 wykaże co do zasady połowę przychodów.

Limit składek członkowskich

Do 31. grudnia 2023 roku, wysokość maksymalnej kwoty odliczenia w ramach ulgi na związki zawodowe wynosiła 500 zł. Od 1. stycznia 2024 roku kwota ta uległa podwyższeniu, ale … ma również zastosowanie do przychodów uzyskanych w 2023 roku – a zatem rozliczenie PIT w 2024 roku będzie obejmowała kwotę 840 zł.

Usługa Twój e-PIT

Większość osób fizycznych, osiągająca dochody np. z umowy o pracę miała do czynienia ze stroną Twój e-PIT. Do tej pory, organy podatkowe na platformie udostępniały wstępne zeznania roczne jedynie osobom fizycznym i rozliczenie PIT mogło zostać wykonane jedynie poprzez akceptację zeznania (po weryfikacji poprawności danych).

Od 2024 roku, organy podatkowe będą udostępniać wstępnie wypełnione zeznania roczne również podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działy specjalnej produkcji rolnej, jak również podatnikom będącym przedsiębiorstwem w spadku – rozliczenie PIT w 2024 roku za 2023 rok będzie zatem w tym przypadku możliwe poprzez usługę Twój e-PIT.

Warto zwrócić uwagę, że wstępnie wypełnione rozliczenie PIT, będą zawierały informacje, które posiada szef KAS m.in. wysokość wpłaconych w trakcie roku zaliczek.

Podsumowanie – rozliczenie PIT w 2024 roku

Rozliczenie PIT również w 2024 roku nie musi być jedynie kwestią wskazania osiąganych przychodów/dochodów czy to prywatnych, czy też z działalności gospodarczej.

Warto zwrócić uwagę, że wielu przypadkach może okazać się, że będzie mógł obniżyć swój podatek, bądź uzyskać zwrot nadpłaconego podatku w wyniku skorzystania z ulgi.

Katalog przysługujących ulg przy danej formie opodatkowania opisaliśmy w jednym z naszych artułów . Aby ułatwić Ci proces zapoznawania się z poszczególnymi ulgami, przygotowaliśmy również na ten temat inne artykułu dotyczące m.in. przekazanych darowizn , ulgi na internet czy też ulgi termomodernizacyjnej.

Zapoznaj się z tymi i innymi artykułami i dowiedz się w jaki sposób możesz obiżyć swój podatek – jeżeli nie będziesz wiedział jak wykazać przysługującą ulgę w zeznaniu rocznym skontaktuj się z nami, a my sporządzimy Twoje rozliczenie PIT w 2024 roku.

r

Pamiętaj, że:

Dobór odpowiedniej ulgi i kwestia ustalenia prawidłowości jej przeznaczenia dla danej osoby jest usługą przeznaczoną dla doradców podatkowych.   

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

3/5 - (2 votes)