.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Jednym z rozwiązań pod względem możliwości obniżenia podatku do zapłaty jest wspólne rozliczenie podatku PIT z małżonkiem lub dzieckiem. Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z tego preferencyjnego rozwiązania? O czym warto wówczas wiedzieć? Odpowiedź na pytanie znajdziesz poniżej.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem — kto jest do tego uprawniony?

W świetle obecnych przepisów wspólne rozliczenie PIT jest możliwe w przypadku tych osób, którzy byli małżonkami przez cały rok podatkowy lub zawarli związek małżeński w trakcie trwania tego roku i do jego zakończenia nie wzięli rozwodu lub separacji.
Wspólne opodatkowanie dochodów podatkiem PIT jest możliwe w przypadku małżonków, którzy spełnią następujące warunki:

 • mają status polskich rezydentów podatkowych (nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce tzn. z całości uzyskanych dochodów rozliczają się w Polsce). W przypadku, gdy;

– oboje dla celów podatkowych mają miejsce zamieszkania w innym państwie należącym do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
lub
– jeden małżonek posiada polską rezydencję podatkową, a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie należącym do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
i
– ich przychody osiągnięte w Polsce muszą wynosić więcej niż ¾ wszystkich osiąganych przychodów, a dodatkowo małżonkowie muszą posiadać certyfikat rezydencji podatkowej, potwierdzający ich miejsca zamieszkania dla celów podatkowych,

 • brak rozdzielności majątkowej,
 • nie rozliczają swoich wpływów w oparciu o podatek liniowy PIT, ryczałt ewidencjonowany od przychodów. Wspólne rozliczenie nie dotyczy również dochodu ujętych w ustawie podatku tonażowym (opodatkowanie dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej) oraz o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Warto pamiętać, że wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe wyłącznie w przypadku zasad ogólnych rozliczania podatku PIT.

Kto wie, być może właśnie ten czynnik sprawi, że jeśli jesteś ryczałtowcem lub wybrałeś wcześniej podatek liniowy, opisywany mechanizm skłoni Cię do zmiany formy opodatkowania?

  Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

  Aktualne regulacje dotyczące podatku PIT pozwalają na wspólne rozliczenie w przypadku wdowców i wdów. Taka możliwość istnieje w sytuacji, gdy podatnik zmarł w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego (roku podatkowego) lub po upływie tego roku, ale jeszcze przed złożeniem deklaracji. W takim przypadku wymienione wyżej warunki muszą również zostać spełnione.

  Wspólne rozliczenie z małżonkiem — jaka deklaracja podatkowa?

  Do wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem uprawnieni są ci spośród podatników, którzy rozliczają swoje dochody w oparciu o:

  • PIT-37 (dochody z tytułu stosunku pracy, umowy zlecenia itp.),
  • PIT-36 (dochody osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

  IP Box a wspólne rozliczanie się z małżonkiem — czy jest to możliwe?

  IP Box to preferencyjna stawka podatku, z której mogą korzystać osoby pracujące nad innowacyjnymi projektami (w ostatnich latach szczególnie chętnie z tego rozwiązania korzystają programiści). Dlaczego jest to często wybierane rozwiązanie? Odpowiedź na pytanie jest prosta: podatek dochodowy na poziomie wynoszącym zaledwie 5 proc., co stanowi znaczną korzyść w porównaniu z podstawową stawką PIT.
  Ponieważ co do zasady osoby fizyczne, które prowadzą np. jednoosobową działalność gospodarczą, mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem z osiąganych dochodów, nasuwa się pytanie, czy jest to dopuszczalne również w przypadku korzystania z podatku IP Box. W takim wypadku można by liczyć na spore oszczędności.

  Wspólne opodatkowanie z małżonkiem przez przedsiębiorcę, który rozlicza dochody w oparciu o IP Box, jest możliwe w sytuacji, gdy wybrał on wcześniej skalę podatkową dla swojej działalności gospodarczej.

  r

  Pamiętaj, że:

  Z IP Box możesz skorzystać w przypadku, gdy twoją formą opodatkowania jest skala podatkowa bądź podatek liniowy o czym wspominaliśmy w artykule Programista – ryczałt czy IP Box?

  Wspólne rozliczenie z małżonkiem — jak to zrobić?

  Aby wspólnie rozliczyć PIT z małżonkiem, należy obliczyć podatek na podstawie połowy łącznych dochodów uzyskanych przez małżonków w danym roku podatkowym (po odliczeniu ulg od dochodu każdego z małżonków — jeśli takie przysługują). Uzyskaną w ten sposób wartość podatku do zapłaty trzeba przemnożyć przez 2.

  Tym samym na wspólne rozliczenie z małżonkiem warto zdecydować się w sytuacji, gdy między małżonkami występują spore dysproporcje w zakresie zarobkowe. Jeśli jedno z nich zarabia znacznie mniej lub w ogóle nie osiąga dochodów, połowa zsumowanych wpływów jest znacznie niższa niż dochody drugiego małżonka.

  Rozliczenie PIT z żoną/mężem pozwala uniknąć wpadnięcia w drugi próg podatkowy. Może to wystąpić w sytuacji, gdy jeden z małżonków zarabia rocznie ponad 120 tysięcy złotych, a drugi znacznie mniej.

  Przykład:

  Paweł i Lidia są małżeństwem od 2 lat i zamierzają rozliczać się wspólnie.

  Dochód Pawła wynosi 160 000 zł, Lidii – 0 zł. Rozliczając się samodzielnie, Paweł zapłaci 23 600 zł podatku, natomiast Lidia 0 zł. Łączny podatek wyniósłby 23 600 zł.

  Jeśli Paweł i Lidia wybiorą rozliczenie wspólne, ich podatek zostanie obliczony w następujący sposób:

  160 000 zł + 0 zł = 160 000 zł
  160 000 zł ÷ 2 = 80 000 zł
  80 000 zł × 12% – 3 600 zł ≈ 6 000 zł
  6 000 zł × 2 = 12 000 zł
  Paweł i Lidia dzięki wspólnemu opodatkowaniu zaoszczędzą 11 600 zł*.

  *Powyższe wyliczenia mają charakter szacunkowy. Model ten nie uwzględnia ulg i odliczeń, które można zastosować w świetle przepisów o podatku PIT (w tym np. ulgi na dziecko czy na internet,  których wspominaliśmy w innym naszym artykule).

  Wspólne rozliczenie z dzieckiem — jakie warunki trzeba spełnić?

  Oprócz tego możliwe jest również wspólne rozliczenie podatku PIT z dzieckiem. Są uprawnieni do tego ci spośród podatników, którzy:

  • samodzielnie wychowują dziecko i mają status kawalera/panny, wdowca/wdowy, rozwodnika/rozwódki lub znajdują się w stanie separacji,
  • samotnie wychowują dziecko, ponieważ ich małżonek został sądownie pozbawiony władzy rodzicielskiej, tzn. nie przysługują mu prawa do wychowywania dziecka,
  • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski. W sytuacji, gdy podatnik mieszkał w innym kraju, tzn. w Szwajcarii lub państwie należącym do UE bądź EOG, wspólne rozliczenie jest możliwe, jeśli przychody osiągnięte w Polsce stanowiły co najmniej 75% wszystkich przychodów i posiada on certyfikat rezydencji miejsca zamieszkania dla celów podatkowych,
  • wychowują dziecko małoletnie, pełnoletnie osiągające zasiłek rodzinny lub rentę socjalną, bądź pełnoletnie do 25. roku życia uczące się w szkole.
  r

  Pamiętaj, że:

  W przypadku chęci skorzystania ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem, dochody pełnoletniego, ale uczącego się dziecka nie mogą w danym roku podatkowym wynosić więcej niż 16 061,28 zł (przez lata limit ten był znacznie niższy, ponieważ wynosił jedynie 3089 zł).

  Jeśli dziecko uzyskało dochody np. podlegające podatkowi od dochodów kapitałowych, wspólne rozliczenie również nie jest możliwe.

  Ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem mogą skorzystać wyłącznie ci rodzice, którzy faktycznie samodzielnie wychowują dziecko. Taki stan rzeczy oznacza, że jeśli podatnik-rodzic jest w związku nieformalnym, taka możliwość nie przysługuje.

  r

  Pamiętaj, że:

  Rozliczenie z dzieckiem przygotowuje się na takim samym formularzu podatkowym, jak ma to miejsce w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

  Podsumowanie

  Wspólne rozliczenie podatku dochodowego PIT z małżonkiem lub dzieckiem to rozwiązanie, które pozwala obniżyć poziom zobowiązań wobec państwa. W przypadku małżonków mechanizm ten sprawdzi się szczególnie w sytuacji, gdy między małżonkami występują znaczne różnice w zakresie osiąganych zarobków.

  Masz pytania? Napisz do nas!

  Pole obowiązkowe
  Pole obowiązkowe
  Pole obowiązkowe

  Biuro Rachunkowe

  SOVA Księgowość

  Rate this post
  Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
  Zgoda