.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Jako podatnicy PIT możemy liczyć na różnego rodzaju ulgi – należy do nich np. ulga termomodernizacyjna. Jakie są zasady jej rozliczania? Dla kogo jest przeznaczona ulga termomodernizacyjna? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań, koniecznie przeczytaj nasz tekst – zawarliśmy w nim podstawowe informacje na temat ulgi na termomodernizację.

Dla kogo jest przeznaczona ulga termomodernizacyjna?

Zanim omówimy, dla kogo jest przeznaczona ulga termomodernizacyjna, wyjaśnijmy pokrótce, czym jest termomodernizacja. Rozumie się przez to takie prace, które wykonuje się, by zwiększyć efektywność cieplną w budynku. W ich skład wchodzą działania, które mają na celu:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię do podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych,
 • montaż przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, dzięki czemu można znacznie obniżyć koszty pozyskania ciepła w celu ogrzania budynków mieszkalnych,
 • zamianę (całkowitą lub częściową) tradycyjnych paliw grzewczych na odnawialne źródła energii (OZE),
 • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
 • redukcję strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz źródłach ciepła.

Ulga termomodernizacyjna to rozwiązanie przeznaczone dla osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych domów mieszkalnych.

r

Ważne!

Jeśli chcemy skorzystać z ulgi na termomodernizację i wydzielamy w budynku lokal w którym będziemy prowadzić działalność gospodarczą, powinien on zająć nie więcej niż 30 proc. całkowitej powierzchni budynku.

r

Przykład

Marcin jest właścicielem budynku wolno stojącego, w którym mieszka, o powierzchni całkowitej 160 m².

Od 2024 roku Marcin postanowił wydzielić w budynku lokal użytkowy o powierzchni 30 m²  w którym będzie prowadził działalność gospodarczą.

Marcin będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, gdyż lokal użytkowy stanowi 18,75% powierzchni budynku.

Ulga termomodernizacyjna. Na jakim zeznaniu rocznym można ją rozliczyć?

Ulga termomodernizacyjna może zostać ujęta na deklaracjach, które stosują podatnicy będący osobami fizycznymi. A zatem, stosuje się ją w przypadku deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28.

Jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi i przez jaki czas?

Ulgę tę odlicza się od dochodu w takiej wysokości, w jakiej zostały poniesione dane wydatki, z uwzględnieniem ustawowego limitu. Ulga termomodernizacyjna daje podatnikowi prawo do odliczenia od dochodu maksymalnie 53 tysięcy złotych na jedną osobę. Oznacza to, że w przypadku współmałżonków, którzy są współwłaścicielami domu, możliwe jest odliczenie 53 000 zł x 2 = 106 000 zł. Małżonkowie mają dowolność co do proporcji, w jakiej zostaną odliczone wydatki na termomodernizację, przy czym trzeba oczywiście pamiętać o limicie wynoszącym 53 000 zł na osobę.

Wydatki na termomodernizację powinno się odliczać na bieżąco (systematycznie), w deklaracjach za poszczególne lata podatkowe.

Jeśli dochód lub przychód był niższy niż wydatki, możesz dokonać odliczenia w następnych latach. Można robić to maksymalnie przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

 

r

Pamiętaj, że:

Aby móc skorzystać z ulgi, należy zrealizować prace w przeciągu trzech lat liczonych od zakończenia roku, w którym takie prace zostały rozpoczęte. Przykładowo, jeśli termomodernizacja została podjęta w czerwcu 2022 roku, jej koniec musi nastąpić nie później niż w grudniu 2025 roku.

W przypadku niedotrzymania terminu podatnik będzie musiał zwrócić dotychczas odliczone środki. Zostaną one doliczone do dochodu za ostatni rok, w którym termomodernizacja miała zostać zakończona.

Jakie wydatki obejmuje ulga?

Ulga termomodernizacyjna może obejmować wydatki, które spełniają następujące kryteria:

 • wymienione w ustawie (przykładowe z nich znajdziesz w poniższej tabeli),
 • nie zostały zaliczone do KUP w ramach prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie zostały finansowane z dotacji,
 • nie zostały w jakiejkolwiek formie zwrócone,
 • zostały zakończone w ciągu 3 lat od zakończenia roku, w którym rozpoczęto prowadzone prace.

Wydatki muszą być poniesione po oddaniu budynku do użytkowania, co oznacza, że jeśli prace zostały sfinansowane w czasie budowy domu – odliczenie nie przysługuje.

Przykładowe towary oraz usługi, których koszt można odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, przedstawiliśmy Ci poniżej:

  Ulga termomodernizacyjna - dla kogo jest przeznaczona

  Jaki dokument pozwala na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej?

  Z pewnością dobrą informację stanowi fakt, że jeśli chcesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, nie musisz posiadać dokumentu potwierdzającego audyt energetyczny (choć oczywiście możesz go posiadać). Potrzebne będą za to faktury potwierdzające nabycie towaru lub usługi. Muszą być one wystawione przez firmę mającą status czynnego podatnika VAT. Na fakturze po stronie nabywcy powinny widnieć dane Twoje lub Twojego małżonka.

   Podsumowanie

   Ulga termomodernizacyjna to instrument podatkowy, poprzez który państwo zachęca obywateli do podnoszenia poziomu efektywności cieplnej w domach jednorodzinnych. W dłuższej perspektywie takie rozwiązanie może przynieść korzyści nie tylko samym podatnikom (zmniejszenie zobowiązań płaconych fiskusowi), ale także całemu społeczeństwu, ponieważ im bardziej efektywne jest ogrzewanie domów, tym mniej szkód dla środowiska to powoduje.

    Masz pytania? Napisz do nas!

    Pole obowiązkowe
    Pole obowiązkowe
    Pole obowiązkowe

    Biuro Rachunkowe

    SOVA Księgowość

    5/5 - (1 vote)