.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Przepisy prawne pozwalają podatnikom na odliczanie niektórych wydatków. Do ciekawych rozwiązań w tym zakresie należy tzw. ulga rehabilitacyjna. Jest to ukłon m.in. w stronę osób niepełnosprawnych, które mogą dzięki temu zmniejszyć poziom zobowiązań wobec fiskusa.

Ulga rehabilitacyjna — co to jest?

Ulga rehabilitacyjna to rozwiązanie, które pozwala obniżyć wysokość podatku dochodowego. Jest ona odliczana od dochodu (w przypadku skali podatkowej PIT) lub przychodu, jeżeli jako podatnik rozliczasz się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Możesz odliczyć takie wydatki, które nie zostały przez Ciebie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz nie zostały Ci zwrócone.

r

Pamiętaj, że:

Jeśli w danym roku podatkowym Twoje przychody lub dochody okazały się niższe niż kwota możliwych odliczeń, nie możesz powstałej w ten sposób nadwyżki przenieść na następne 5 lat.

Ulga rehabilitacyjna — kto może z niej skorzystać?

Ulgę rehabilitacyjną mogą wykorzystać ci spośród podatników, którzy:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • mają prawo do otrzymywania świadczeń w postaci renty (z tytułu częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy, a także socjalnej lub szkoleniowej),
 • mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Co ważne, nie musi być to niepełnoletnie dziecko. Wręcz przeciwnie — odliczenie od dochodu ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe również w sytuacji, gdy na utrzymaniu podatnika pozostaje niepełnosprawny małżonek, rodzic, rodzeństwo, synowa, zięć itp. W takim przypadku skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę opiekującą się jest możliwe w momencie, gdy dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły określonego limitu — za 2023 rok wynosi on 19 061,28 zł. Jak widać, próg nie należy do wysokich; jest to zdecydowanie niższa kwota nawet w porównaniu z wartością rocznego wynagrodzenia minimalnego.

Z drugiej strony nie zalicza się do limitu takich rodzajów dochodów jak np. wpływy z tytułu:

 • świadczenia uzupełniającego, które przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
 • alimentów,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • dodatkowych rocznych świadczeń dla emerytów i rencistów (tzw. “trzynastki” i “czternastki”).

Ponadto, do limitu nie wliczamy środków przyznanych przez państwo w ramach pomocy przeciw skutkom pandemii koronawirusa oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej. A zatem, jeśli obawiasz się, że dodatki: osłonowy, elektryczny, energetyczny czy węglowy spowodują utratę prawa do ulgi rehabilitacyjnej, rozwiewamy Twoje wątpliwości: takie zagrożenie nie istnieje.

r

Pamiętaj, że:

Począwszy od rozliczenia za 2023 rok, będzie możliwe korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Korzystać będą mogły wszystkie osoby, na których otrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne zaliczane w stosunku do podatnika lub jego małżonka do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Pozwoli to korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w sytuacji, gdy wnukowie sprawują opiekę nad dziadkami, a także, gdy dziadkowie opiekują się wnukami.

W jakim zeznaniu rocznym można skorzystać z ulgi?

W jakiej rocznej deklaracji podatkowej można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? Jeśli zastanawiasz się nad tym, mamy dla Ciebie odpowiedź — znajdziesz ją w poniższej tabeli:

Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu rocznym – kto może ją odliczyć i na jakich zasadach

Jakie dokumenty należy posiadać, aby móc skorzystać z ulgi?

Niestety, sam fakt poniesienia wydatków nie wystarczy. Oprócz tego trzeba jeszcze zachować dokumenty potwierdzające zakup towaru lub usługi — mogą być to np.:

 • rachunek,
 • faktura VAT,
 • potwierdzenie przelewu bankowego,
 • dowód wpłaty dokonanej na poczcie.

 

r

Pamiętaj, że:

Jeśli chcesz odliczyć koszty w ramach ulgi rehabilitacyjnej, dokument potwierdzający poniesienie kosztu musi zawierać informacje na temat daty wydatku, jego kwoty, a także stron transakcji.

Co ważne, koszty te mogą być poniesione zarówno w kraju, jak i za granicą.

  r

  Pamiętaj, że:

  W przypadku wydatków poniesionych za granicą (lub w kraju, jeśli koszt jest wyrażony w walucie obcej), należy przeliczyć je na PLN według kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień poprzedzający moment powstania kosztu.

  Co ciekawe, od powyższej zasady są pewne wyjątki — nie wszystkie wydatki trzeba udokumentować. Do tej kategorii zaliczają się m.in. koszty poniesione na opłacenie przewodników oraz psa asystującego dla osoby niewidomej lub z niepełnosprawnością ruchową (I grupa inwalidztwa). Oprócz tego nie trzeba dokumentować wydatków z tytułu używania samochodu osobowego.

  Oczywiście, trzeba liczyć się z tym, że organy podatkowe (urząd skarbowy) mają prawo zażądać od podatnika informacji (wskazanie osób, które zostały opłacone w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika; certyfikat potwierdzający status psa asystującego), na jakiej podstawie została ustalona wysokość odliczeń. Jeśli podatnik nie będzie w stanie się do tego odnieść, konieczna będzie korekta deklaracji podatkowej.

   Jakie wydatki są objęte ulgą i ile wynosi maksymalna kwota odliczenia?

   Zasadniczo, ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie dwóch grup nakładów — są to wydatki limitowane oraz nielimitowane. Jeśli chodzi o limitowane wydatki, ulga rehabilitacyjna zgodnie z ustawą odnosi się do takich kosztów jak:

    Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu rocznym – kto może ją odliczyć i na jakich zasadach

    Mamy znacznie więcej możliwości, jeśli chodzi o wydatki nielimitowane w uldze rehabilitacyjnej. Przedstawiliśmy Ci je w tabeli:

     Ulga rehabilitacyjna — wydatki nielimitowane

     Podsumowanie

     Ulga rehabilitacyjna to rozwiązanie korzystne dla osób borykających się z przewlekłymi schorzeniami. Przysługujące z tego tytułu odliczenia pozwalają na przynajmniej częściową rekompensatę kosztów ponoszonych w ramach rehabilitacji.

      Masz pytania? Napisz do nas!

      Pole obowiązkowe
      Pole obowiązkowe
      Pole obowiązkowe

      Biuro Rachunkowe

      SOVA Księgowość

      3/5 - (2 votes)