.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Polski Ład to istna rewolucja pod względem podatkowym. Choć powszechnie kojarzy się go z nowym sposobem obliczania składki zdrowotnej czy wyższą kwotą wolną od podatku, to zmian jest w rzeczywistości znacznie więcej. Należy do nich np. ulga na powrót. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc z niej skorzystać? Dowiedz się tego i przeczytaj nasz tekst.

Ten tekst przeczytasz w 5 minut. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Co to jest ulga na powrót?

Co to jest ulga na powrót? Istota tego rozwiązania jest bardzo prosta: to po prostu zwolnienie z podatku dochodowego (do określonej kwoty przychodu), które przysługuje osobom zdecydowanym na ponowne zamieszkanie w Polsce.
Ulga na powrót to rozwiązanie, którym można objąć następujące rodzaje przychodów:

  • wynagrodzenie osiągane w ramach stosunku pracy,
  • dochody z tytułu stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • płaca za czynności wykonane w ramach umowy zlecenia.

Oprócz tego ulga na powrót to rozwiązanie, które stosuje się w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Można je odnieść do takich form opodatkowania biznesu jak podatek liniowy PIT (19 proc.), zasady ogólne (tzn. w ramach skali, czyli stawek podatkowych na poziomie 12 oraz 32 proc.) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka zależna od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa).

r

Pamiętaj, że:

Ulgą mogą zostać objęte również przychody pochodzące z zasiłku macierzyńskiego.

Ulgę można zastosować w okresie czterech bezpośrednio następujących po sobie rocznych okresów rozliczeniowych. O przyznanie ulgi na powrót można starać się na okres liczony od początku roku, w trakcie którego wnioskodawca przeniósł się do Polski, lub od roku następnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać uprawnionym do stosowania ulgi na powrót?

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje tym osobom, które nie miały miejsca zamieszkania w Polsce przez co najmniej 3 wcześniejsze lata przed przeprowadzką oraz od początku roku, w którym zmieniły miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniły miejsca zamieszkania do Polski.

r

Pamiętaj, że:

Ważne, by decyzja o przeprowadzce została wprowadzona w życie po dniu 31 grudnia 2021 roku.

Przykład:

Przykładowo, jeśli obywatel powrócił do kraju w maju 2022 roku, możliwe jest skorzystanie z ulgi dopiero wówczas, gdy przebywał on na emigracji zarobkowej, począwszy od 2019 roku.

Oczywiście, spełnienie wyłącznie tego warunku byłoby zbyt prostym zadaniem. Taki stan rzeczy oznaczałby, że wystarczy wyjechać z kraju na kilka miesięcy, aby następnie uzyskać kilkuletnie zwolnienie z podatków!
W związku z tym w przepisach podatkowych wprowadzono dodatkowe wymogi.

Osoba ubiegająca się o ulgę na powrót musi mieć status polskiego obywatela lub posiadać Kartę Polaka bądź obywatelstwo kraju UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto, podatnik jest uprawniony do skorzystania z ulgi, gdy miał miejsce zamieszkania przez co najmniej 3 lata w takich krajach jak np.:

  • Szwajcaria,
  • Japonia,
  • Kanada,
  • Wielka Brytania,
  • Stany Zjednoczone,

a wcześniej przez co najmniej pięć lat mieszkał w Polsce.

Oprócz tego niezbędne jest również posiadanie tzw. certyfikatu rezydencji bądź innego dokumentu, który potwierdza fakt mieszkania na danym terenie.

r

Pamiętaj, że:

Ulga nie przysługuje, gdy wykorzystałeś ją wcześniej w całości lub w części.

Ważnym aspektem przy chęci skorzystania z tej ulgi jest spełnienie warunku, że w wyniku przeprowadzki do Polski podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi na terytorium Polski.

Co należy zrobić, by móc skorzystać z ulgi na powrót?

Skorzystanie z ulgi na powrót nie należy do szczególnie skomplikowanych zadań. Możesz z niej skorzystać w trakcie roku, lub po zakończonym roku.

Jeżeli chcesz zastosować ulgę w trakcie roku, musisz złożyć swojemu pracodawcy czy zleceniodawcy stosowne oświadczenie. Co ważne, według stanu na styczeń 2023 roku nie ma oficjalnego wzoru tego dokumentu. A zatem, zadaniem pracownika jest przygotowanie takiego dokumentu, a następnie przekazanie go pracodawcy.
Ważne, by we wniosku tym zamieścić oświadczenie o następującej treści:
“Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
Jeśli zamierzasz być uczciwy i nie chcesz zatajać informacji istotnych z punktu widzenia ulgi na powrót, możesz być spokojny — podobne klauzule zwykło się stosować w dokumentach urzędowych.

Jeżeli jako osoba np. samozatrudniona dokonujesz sam obliczenia podatku w trakcie roku, to samodzielne zastosujesz ulgę wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowania. Nie jest w tym przypadku konieczne podpisywanie oświadczenia.

r

Pamiętaj, że:

Stosowanie ulgi nie powoduje, że twój dochód bądź przychód na potrzeby składki zdrowotnej jest objęty ulgą.

Do jakich przychodów nie stosuje się ulgi na powrót?

Niestety, nie do wszystkich źródeł przychodów stosuje się ulgę na powrót. O jakich wpływach jest mowa? Do tej kategorii należą m.in. przychody osiągane z tytułu:

  • umów o dzieło,
  • gdy podatnik otrzymuje np. zasiłek chorobowy,

Ponadto, pod ulgę na powrót nie podlegają różnego rodzaju diety czy zapomogi. Maksymalna roczna kwota przychodu, do której możemy zastosować zwolnienie, wynosi 85 528 złotych.

Ulga na powrót warunki. Podsumowanie

Emigracja zarobkowa świadczy o przedsiębiorczości i ambicji osób, które decydują się na pracę poza granicami kraju. Z drugiej strony jest to jednak problem dla danej gospodarki — jej obywatele przyczyniliby się do rozwoju kraju, gdyby zostali w swojej ojczyźnie i dla niej pracowali.

O tym, jak znaczne rozmiary przybrała emigracja zarobkowa w Polsce, dobrze świadczy fakt, że jeszcze w 2018 roku, w czasie prosperity gospodarczej w naszym kraju, poza granicami ojczyzny pracowało niemal 2,5 miliona obywateli (dane Głównego Urzędu Statystycznego). W takiej sytuacji nie powinno nikogo dziwić, że władze próbują zachęcić emigrantów do powrotu do ojczyzny. Gdyby udało się osiągnąć sukces w tym zakresie, mogłoby to pobudzić dotkniętą kryzysem gospodarkę.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (2 votes)