Cash flow i zestawienie zmian w kapitale własnym

Cash flow i zestawienie zmian w kapitale własnym

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 04.07.2022 Prowadzenie ksiąg rachunkowych poza wypełnianiem wynikającego z przepisów prawa obowiązku, daje Ci bardzo wiele cennych informacji analitycznych, które zagregowane są w sporządzanych co najmniej raz do roku...