Zmiany podatkowe istotne dla e-commerce

Zmiany podatkowe istotne dla e-commerce

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 08.06.2022 1 lipca 2021 r. wprowadzono istotne zmiany dotyczące handlu elektronicznego. Tzw. pakiet e-commerce dotyczy przede wszystkim zmian w przepisach o podatku VAT. Przedefiniowane zostały kluczowe pojęcia i instytucje prawne...