Zasada memoriałowa i zasada kasowa

Zasada memoriałowa i zasada kasowa

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 18.11.2020 Nowoczesna rachunkowość opiera się na zestawie kilkunastu zasad, które znalazły odzwierciedlenie w międzynarodowych i  krajowych standardach rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Jedna z nadrzędnych zasad...