Co zawiera podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Co zawiera podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie dostarcza przedsiębiorcy tak wielu informacji jak prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niemniej jednak musi ona zawierać określone przepisami prawa dane, pozwalające na ustalenie wysokości podatku do zapłaty. W...