Cash flow i zestawienie zmian w kapitale własnym

Cash flow i zestawienie zmian w kapitale własnym

Prowadzenie ksiąg rachunkowych poza wypełnianiem wynikającego z przepisów prawa obowiązku, daje Ci bardzo wiele cennych informacji analitycznych, które zagregowane są w sporządzanych co najmniej raz do roku sprawozdaniach finansowych. Okrojona wersja sprawozdania...
Rachunkowość a zarządzanie w branży e-commerce

Rachunkowość a zarządzanie w branży e-commerce

Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić sklep internetowy i chcesz mieć większe możliwości analityczne? Zależy Ci na wglądzie w rozrachunki z poszczególnymi klientami? A może chcesz mieć większy wpływ na analizę rentowności Twoich projektów lub mieć szerszy ogląd na...