USA stanowią największą gospodarkę na świecie, zajmując jednocześnie pierwsze miejsce pod względem wielkości importu. Rynek amerykański daje dostęp do ogromnej liczby odbiorców, co może przełożyć się na znaczący wzrost Twojego biznesu. W poniższym artykule postaramy się przedstawić zasady, o jakich należy pamiętać przed rozpoczęciem sprzedaży do Stanów Zjednoczonych.

Jak możemy przeczytać na stronie usa.trade.gov.pl, wartość polskiego eksportu do USA w 2017 r. wyniosła 7,11 mld USD. Na wartość tę składał się przede wszystkim eksport:

 • sprzętu transportowego (23%),
 • elektroniki i sprzętu komputerowego (13,5%),
 • maszyn, z wyjątkiem elektrycznych (13%),
 • produktów żywnościowych (7,6%),
 • sprzętu elektrycznego, urządzeń i komponentów (7,5%),
 • mebli i wyposażenia (5,6%).

Widać więc, że mieszkańcy USA chętnie kupują różnego rodzaju produkty pochodzące z Polski. Sprzedaż towarów do USA wiąże się jednak z pewnymi zasadami, z którymi należy się zapoznać przed jej rozpoczęciem. Decydując się na eksport towarów na rynek amerykański, warto przyjrzeć się zarówno tamtejszemu systemowi podatkowemu, jak i podstawowym kwestiom związanym z handlem zagranicznym. Rozpoczynając sprzedaż do USA, musisz pamiętać m.in. o kwestiach takich jak:

 • opłaty celne,
 • system podatkowy USA,
 • dystrybucja towaru na rynku amerykańskim.

Cło w USA – zasady i opłaty

Wiele czynników składa się na ustalenie cła towaru eksportowanego na rynek amerykański. Podstawowymi kryteriami są: rodzaj produktu, jego skład, a także kraj, z którego produkt jest wysyłany. Wysokość opłat celnych poszczególnych towarów, możesz sprawdzić w dokumencie Harmonized Tariff Schedule, zamieszczonym na amerykańskiej stronie internetowej.

Eksportując towary poza granice UE, masz obowiązek dokonania odprawy celnej, która wiąże się ze zgłoszeniem towarów w systemie ECS, umożliwiającym wymianę informacji między urzędami celnymi na terenie całej Unii Europejskiej.

Każdy przedsiębiorca zajmujący się eksportem ma także obowiązek posiadać numer celny EORI, bez którego produkt nie przejdzie odprawy celnej. Nadawany jest on bezpłatnie po złożeniu odpowiedniego wniosku. Instrukcję na temat jego uzyskania znajdziesz tutaj: instrukcja uzyskania numeru EORI.

Kiedy jesteś zwolniony z opłat celnych przy eksporcie do USA? Poniżej przedstawiamy dwa najpopularniejsze powody:

 • gdy sprzedajesz osobie fizycznej produkt o wartości nieprzekraczającej 800 USD,
 • gdy sprzedajesz produkty przez Amazon FBA, wysyłając jednorazowo towar o wartości niższej niż 800 USD.

 

System podatkowy USA

System prawny Stanów Zjednoczonych należy do jednego z najbardziej skomplikowanych, ponieważ składa się z prawa federalnego (obowiązującego na terenie całego kraju) oraz stanowego (odrębnego dla każdego z 50 stanów). Wobec tego, przedsiębiorca decydujący się na wkroczenie ze swoimi produktami w rynek amerykański, powinien mieć świadomość trudności związanych z obcym prawem, zupełnie odmiennym od funkcjonującego w Europie.

 

Numer FEIN

Pierwszym wymogiem, który należy spełnić, rozpoczynając sprzedaż do USA, jest uzyskanie numeru FEIN (Federal Employee Idenficitation Number). Jest to numer identyfikacji podatkowej nadawany przedsiębiorcy lub spółce przez urząd podatkowy IRS. Niezależnie od tego, czy prowadzisz polską spółkę z o.o., czy brytyjską spółkę LTD, numer FEIN jest konieczny do legalnego prowadzenia sprzedaży na terenie USA.

 

Podatki federalne

Pierwszą warstwę systemu podatkowego w USA tworzą podatki federalne. Na tym poziomie wyróżniamy:

 • podatek dochodowy – income tax,
 • podatek od zatrudnienia – employment tax.

Prowadząc działalność gospodarczą poza USA i spełniając odpowiednie warunki, możesz być zwolniony z obowiązku płacenia podatków federalnych. Jest to możliwe na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między USA a państwem, w którym prowadzisz swoją działalność. Polscy przedsiębiorcy podlegają w tym względzie zasadom określonym w umowie zawartej między Polską a USA.

Zgodnie z art. 8 tej umowy, przedsiębiorstwo, które nie posiada zakładu na terenie USA, nie zapłaci w USA podatku od swoich zysków (o ile nie stanowią inaczej pozostałe przepisy tej Umowy). Zakład w rozumieniu Umowy oznacza w szczególności:

 • filię,
 • biuro,
 • fabrykę,
 • warsztat,
 • kopalnię , kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych,
 • plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Określenie „w szczególności” wskazuje, że o zakładzie można mówić również w innych przypadkach.

Należy pamiętać, że zwolnienie z opłacania podatków, nie ma wpływu na obowiązek składania zeznań podatkowych.

Podatki stanowe a nexus

Powstanie obowiązku odprowadzania podatku stanowego wiąże się z wystąpieniem więzi podatkowej, tzw. Nexus. Na podmiot zagraniczny podatki mogą być nałożone dopiero po określeniu minimalnej więzi podatkowej ze stanem, w którym prowadzi on działalność. Kryteria brane pod uwagę przy identyfikacji fizycznej obecności firmy w poszczególnych stanach to m.in.:

 • posiadanie zakładu,
 • zatrudnianie pracowników,
 • posiadanie magazynu,
 • sprzedaż towarów w ramach imprez handlowych,
 • przekroczenie progu wielkości lub wartości sprzedaży – różnych w zależności od stanu.

Posiadanie więzi podatkowej w danym stanie nakłada na Twoją firmę obowiązek opłacania podatku stanowego Sales Tax.

Regulacje i zasady w zakresie stawki podatku i sposobu jego obliczania ustalane są odrębnie w każdym ze stanów. Podstawowym kryterium ustalenia wysokości Sales Tax jest miejsce pochodzenia produktu bądź usługi – origin-based lub miejsce przeznaczenia – destination-based.

Na mapie umieszczonej poniżej dowiesz się, które kryterium stosowane jest w poszczególnych stanach USA. W pięciu z nich w ogóle nie nalicza się podatku od sprzedaży (Alaska, Oregon, Montana, New Hampshire i Delaware.)

Źródło: Sales Tax 101

Jeżeli dany stan w USA określa stawkę podatku w zależności od „miejsca pochodzenia”, podatek od sprzedaży naliczany jest w miejscu lokalizacji Twojej firmy. Natomiast w stanie stosującym kryterium „miejsca docelowego”, rozlicza się podatek zależnie od tego, gdzie znajduje się kupujący.

Każdy sprzedawca zobowiązany do zapłaty podatku stanowego Sales Tax musi posiadać właściwe pozwolenie (tzw. Tax Permit) w każdym stanie, z którym wiąże go Nexus. W większości stanów składanie wniosku i opłata odbywa się drogą online.

Dystrybucja towaru na rynku amerykańskim

Magazyn firmy w USA

Barierą, która pojawia się w momencie sprzedaży produktów na teren oddalony od miejsca prowadzonej działalności, jest długi czas dostawy towarów. Mieszkańcy USA oczekują, że zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 2-3 dni. W związku z tym, aby sprostać wymaganiom swoich kontrahentów, istotne jest podjęcie decyzji o prowadzeniu magazynu na terenie Stanów Zjednoczonych, z którego towar będzie bezpośrednio dostarczany klientowi końcowemu.

Najważniejszym aspektem przy wynajmie powierzchni magazynowej w USA jest lokalizacja magazynu. Jej odpowiedni dobór uwarunkowany jest 2 czynnikami: docelowy port morski/lotniczy oraz odległość od miejsca przebywania ostatecznych odbiorców. Zmniejszenie dystansu między tymi punktami, pozwoli na zoptymalizowanie kosztów transportu i czasu oraz usprawni proces przesyłki produktów z Europy do magazynu w USA i ostatecznie do amerykańskiego klienta.

Sprzedaż do USA poprzez Amazon

Przedsiębiorca zagraniczny, który zamierza rozpocząć sprzedaż przez Amazon, może skorzystać z dwóch opcji logistycznych dystrybucji towaru:

 • Amazon FBA – towar dostarczany bezpośrednio do magazynu Amazon na terenie USA,
 • skorzystanie z zewnętrznej firmy zajmującej się obsługą logistyczną na terenie USA.

Wspomnieliśmy już na początku, że posiadanie magazynu jest jedną z przesłanek do zaistnienia więzi podatkowej w wybranym stanie. Korzystając z obsługi logistycznej wyspecjalizowanych firm, które posiadają liczne magazyny w wielu miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych, możesz zostać zobowiązany do zapłaty podatku stanowego we wszystkich stanach, w których te magazyny się znajdują.

Źródło: Wsparcie Biznesu na rynku USA „Usługa Amazon FBA w USA”

Proces wysyłki towaru przez magazyn FBA wygląda następująco. Towary są wysyłane do magazynu na terenie Stanów Zjednoczonych. Następnie mogą być rozprowadzane do innych magazynów należących do firmy Amazon. Z tego względu Twój towar finalnie może być przechowywany na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest opłata pobierana przez Amazon za organizację przesyłki do klienta końcowego. Trzeba więc oszacować koszty usług logistycznych, aby ich wysokość nie przekroczyła marży narzuconej na sprzedawane produkty.

Podsumowując, jeśli decydujesz się na rozpoczęcie eksportu towarów na teren USA, warto wnikliwie przeanalizować koszty związane z obsługą logistyczną, a także kwestie podatkowe – związane przede wszystkim z amerykańskim podatkiem od sprzedaży Sales Tax.

Myślisz o rozpoczęciu eksportu do USA i zastanawiasz się nad tym jaką firmę w tym celu założyć? Napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców.

Masz inne pytania?

Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami.

Kliknij przycisk poniżej, by wybrać dogodny termin, w którym oddzwonimy do Ciebie!

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe - SOVA Księgowość

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
aleja "Solidarności" 68, 00-240 Warszawa

Sprawdź opinie w google

4.5/5 - (20 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda