Data ostatniej aktualizacji artykułu:

Jakie zmiany dokonały się w kwestii prowadzenia Sp. z.o.o w nowym roku? Co będzie dla nas ułatwieniem a co będzie przeszkodą w prowadzeniu takiej spółki? Jak wygląda kwestia użytkowania samochodu w przedsiębiorstwie? Na te pytania odpowiemy w naszym artykule.

 

Podatek CIT

 

Pierwszą kwestią jaką pragniemy poruszyć jest pozytywna zmiana preferencyjnej stawki CIT z 15% do 9%. Ta zmiana nie obejmuje jednak wszystkich spółek. Na tą pozytywną zmianę mogą liczyć mali podatnicy, czyli tacy, których przychody poprzednim w roku podatkowym nie przekroczyły 1 200 000 euro (ok. 5 160 000 zł) oraz spółki rozpoczynające swoją działalność.

 

Rozliczenie straty do 5 mln złotych

 

Kolejna pozytywna zmiana dotyczy w szczególności inwestorów. Do tej pory możliwe było tylko rozliczenie straty przez spółkę w ciągu 5 lat, z tym że wysokość obniżenia straty w którymkolwiek roku nie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Obecnie nadal obowiązuje możliwość rozliczania straty w ciągu 5 lat podatkowych, jednakże od 2019 roku możliwe jest jednorazowe rozliczenie straty o kwotę nieprzekraczającą 5 mln złotych.

Jeżeli strata spółki przekracza 5 mln to nieodliczona kwota jest rozliczana w pozostałych latach (nie więcej niż 50% straty w jednym roku). Dzięki zastosowaniu jednorazowego odliczenia straty w tak dużej wysokości spółka zapłaci mniejszy podatek. Dla tych spółek które chcą pozostać przy poprzednim systemie rozliczania straty istnieje taka możliwość.

Przykład:

 

Zmiana terminu zgłaszania kwartalnego PIT i CIT

 

W 2019 roku zgłoszenie formy wpłacania zaliczek (kwartalnie / zaliczek uproszczonych), składamy dopiero w rocznym zeznaniu.

 

Innovation Box

 

Już od początku roku możemy korzystać z preferencyjnej stawki 5% podatku od dochodów uzyskiwanych z tytułu praw do własności intelektualnej. Aby posiadać prawo do tej ulgi musimy być (współ)właścicielem, użytkownikiem lub posiadać prawo do użytkowania własności na podstawie umowy np. patent, prawo z rejestracji na wzór przemysłowy.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule:

Innovation box (IP Box) – ulga podatkowa dla firm inwestujących w badania

 

Czas przechowywania sprawozdań finansowych

 

W 2019 roku czas przechowywania sprawozdań finansowych został skrócony do 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.

 

Odszkodowanie za środki trwałe

 

Gdy uzyskaszod ubezpieczyciela odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia środka trwałego (wyłączając samochód osobowy), nie będzie koniecznością zaliczenie zadośćuczynienia do przychodów podlegających opodatkowaniu pod warunkiem, że środki te przeznaczysz na naprawę, zakup lub stworzenie środka trwałego w celu zastąpienia swojego uszkodzonego/zniszczonego starego środka trwałego.

 

BHP w przedsiębiorstwie

 

Jeżeli Twój zakład posiada nie więcej niż 50 pracowników nie musisz zatrudniać specjalisty ds. BHP. W tym wypadku sam pełnimy zadania takiej osoby. Ponadto nie musisz już zapewniać okresowych szkoleń swoim pracownikom administracyjno-biurowym.

 

Uchwały na odległość

 

Od teraz wspólnicy mogą na odległość (w trybie obiegowym) podejmować uchwały.

 

Pojazdy w przedsiębiorstwie

 

Podniesiono limit amortyzacji pojazdów osobowych:

  • silniki spalinowe 150 tys.
  • silnik elekryczny 225 tys.

Musisz mieć świadomość, że pojazd zasilany tradycyjnym paliwem może maksymalnie kosztować 134 528 zł netto.

Na poniższym przykładzie wyjaśnię dlaczego akurat taka kwota może być kwotą maksymalną (zakładam, że jesteś czynnym podatnikiem VAT): 

134 528 zł netto + 23% VAT = 165 469,44 zł brutto

Wartość podatku wynosi 30 941,44 zł

50% podatku VAT wlicza się w koszty uzyskania przychodu.

50% VAT traktujesz jako VAT naliczony.

134 528 zł netto + 15 470,72 zł = 150 000 zł

Czynny VAT:

Wartość netto 134 528 zł + 50% podatku VAT zaliczającego się do kosztów uzyskania przychodu = 150 000 zł

Leasing operacyjny

Powróćmy na chwilę do wspomnianej wcześniej kwoty 150 000 zł. W przypadku leasingu operacyjnego jest to maksymalna kwota podlegająca rozliczeniu. Z uwagi na to, gdy zakupisz pojazd droższy np. za kwotę 300 000 zł, rozliczysz maksymalnie 150 000 zł.

Kilometrówki oraz koszty eksploatacji

Część przedsiębiorców nie chciała wprowadzać pojazdu prywatnego do majątku firmy a koszty podróży służbowych rozliczała kilometrówkami. Od 2019 roku niestety nie będzie już takiej możliwości. W takim wypadku możesz rozliczać tylko 20% poniesionych wydatków.

W tej sytuacji zalecamy wprowadzić pojazd do środków trwałych przedsiębiorstwa co daje możliwość odliczenia 75% kosztów eksploatacji.

Przykład (zakładam, że jesteś czynnym podatnikiem VAT):

Powiedzmy, że naprawa kosztowała nas: 1000 zł netto

Doliczamy do tego 23% VAT = 1230 zł brutto

50% VAT traktujemy jako VAT naliczony.

50% VAT dodajemy do kosztu uzyskania przychodu. To obniża podatek dochodowy.

Twój koszt uzyskania przychodu wynosi: 1000 zł netto + 115 zł = 1115 zł

Na nowych zasadach odliczysz 75% kosztów: 1115 zł * 75% = 836,25 zł

 

Wypłaty wynagrodzeń na konto

 

Nowelizacja Kodeksu Pracy zakłada, że w przypadku gdy pracownik chciałby dostawać wypłatę do rąk własnych musi złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej stosowny wniosek.

 

Członkowie zarządu

 

Jeśli członek zarządu chce zrezygnować z pełnionej funkcji, składa on oświadczenie wspólnikom. Ustawodawca zakłada, że owe oświadczenie jest jednocześnie równoznaczne ze zwołaniem zgromadzenia, przy czym rezygnacja ma być skuteczna dnia następnego po odbyciu spotkania.

Kontrowersje wywołuje związany z tą czynnością art. 238 Kodeksu Spółek Handlowych zgodnie z którym zgromadzenie zwołuje się przynajmniej 2 tygodnie przed jego terminem. Należy rozumieć, że członek zarządu nie będzie mógł zrezygnować z dnia na dzień.

Zastanawiasz się nad założeniem własnej spółki z o.o.? Prowadzisz już taką firmę i szukasz firmy księgowej, na której będziesz mógł polegać? Napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców – chętnie pomożemy!