.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Jakie zmiany dokonały się w kwestii prowadzenia spółki z.o.o w 2019 roku? Co będzie dla nas ułatwieniem, a co przeszkodą w prowadzeniu takiej spółki? Jak wygląda kwestia użytkowania samochodu w przedsiębiorstwie? Między innymi na te pytania odpowiemy w naszym artykule.

 

Podatek CIT

Pierwszą kwestią, którą pragniemy poruszyć jest pozytywna zmiana preferencyjnej stawki CIT z 15% do 9%. Stawka ta nie obejmuje jednak wszystkich spółek. Na tę pozytywną zmianę mogą liczyć podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1 200 000 euro oraz spółki rozpoczynające swoją działalność.

Aktualizacja: od 2020 r. próg pozwalający na zachowanie statusu małego podatnika zwiększył się do 2 000 000 euro, jednak próg pozwalający korzystać ze stawki podatku w wysokości 9% pozostał na poziomie 1 200 000 euro.

 

Rozliczenie straty do 5 mln złotych

Kolejna pozytywna zmiana dotyczy w szczególności inwestorów. Do tej pory możliwe było rozliczenie straty przez spółkę w ciągu 5 lat, z tym że wysokość obniżenia straty w którymkolwiek roku nie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Obecnie nadal obowiązuje możliwość rozliczania straty w ciągu 5 lat podatkowych, jednakże od 2019 roku możliwe jest jednorazowe rozliczenie straty o kwotę nieprzekraczającą 5 mln złotych.

Jeżeli strata spółki przekracza 5 mln to nieodliczona kwota jest rozliczana w pozostałych latach (nie więcej niż 50% tej straty w jednym roku). Dzięki zastosowaniu jednorazowego odliczenia straty w tak dużej wysokości, spółka zapłaci mniejszy podatek. Dla spółek które chcą pozostać przy poprzednim systemie rozliczania strat, istnieje taka możliwość.

Przykład:

 

Zmiana terminu zgłaszania kwartalnego PIT i CIT

Od 2019 roku zgłoszenia formy wpłacania zaliczek (kwartalnych/uproszczonych), dokonujemy dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Innovation Box (IP Box)

Już od początku 2019 roku możemy korzystać z preferencyjnej stawki 5% podatku od dochodów uzyskiwanych z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Aby posiadać prawo do tej ulgi, musimy być (współ)właścicielem, użytkownikiem lub posiadać prawo do użytkowania własności na podstawie umowy licencyjnej. Przykładami praw własności intelektualnej, które mogą zostać objęte preferencją podatkową IP Box są np. patent, czy też prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule:

Czym jest IP Box? Kto może z niego skorzystać?

 

Czas przechowywania sprawozdań finansowych

W 2019 roku czas przechowywania sprawozdań finansowych został skrócony do 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.

 

Odszkodowanie za środki trwałe

Gdy uzyskasz od ubezpieczyciela odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia środka trwałego (wyłączając samochód osobowy), nie będzie musisz zaliczyć tego odszkodowania do przychodów podlegających opodatkowaniu. Warunkiem jest, byś przeznaczył te środki na naprawę, zakup lub stworzenie we własnym zakresie środka trwałego w celu zastąpienia uszkodzonego/zniszczonego środka trwałego. Należy przy tym pamiętać, że zakupiony lub wytworzony we własnym zakresie środek trwały musi należeć (zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych) do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była szkoda.

 

BHP w przedsiębiorstwie

Jeżeli Twój zakład zatrudnia nie więcej niż 50 pracowników (dawniej limit ten wynosił 20 pracowników), nie musisz zatrudniać specjalisty ds. BHP. Pracodawca może sam pełnić zadania służby BHP, o ile ukończył niezbędne szkolenie. Aby móc korzystać z tej możliwości musisz być zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W innym przypadku, możesz pełnić zadania służby BHP, o ile zatrudniasz nie więcej niż 10 osób, czyli tak jak to było dotychczas.

Ponadto nie musisz już zapewniać okresowych szkoleń BHP swoim pracownikom administracyjno-biurowym, o ile spełniasz warunki określone przepisami Kodeksu pracy.

 

Uchwały na odległość

Od 3 września 2019 r. wspólnicy mogą na odległość (w trybie obiegowym) podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Samochody osobowe w przedsiębiorstwie

Podniesiono limit amortyzacji samochodów osobowych:

  • z silnikiem elektrycznym – do 225 tys. zł,
  • pozostałych – do 150 tys. zł.

Warto zauważyć, że również w przypadku umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, maksymalną kwota podlegająca zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu jest 150 tys. zł (z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego). W przypadku samochodów elektrycznych kwota limitu wynosi 225 tys. zł.

Koszty eksploatacji samochodu osobowego

Jeżeli samochód osobowy osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika, do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można 75% wydatków poniesionych z tytułu kosztów używania samochodu na potrzeby działalności gospodarczej (odrębne przepisy regulują problem wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby spółki).

Przykład (zakładamy, że jesteś czynnym podatnikiem VAT):

Powiedzmy, że naprawa samochodu kosztowała Cię 1000 zł netto.
Doliczamy do tego 23% VAT. Łącznie daje nam to 1230 zł brutto.
50% VAT (115 zł) traktujemy jako VAT naliczony.
50% VAT (115 zł) dodajemy do kosztu uzyskania przychodu. To obniża podatek dochodowy.
Twój koszt uzyskania przychodu wynosi: 1000 zł netto + 115 zł = 1115 zł.
Na nowych zasadach odliczysz 75% kosztów: 1115 zł * 75% = 836,25 zł.

 

Wypłaty wynagrodzeń na rachunek płatniczy

Począwszy od 2019 r., jeśli pracownik chciałby dostawać wypłatę do rąk własnych, musi on złożyć stosowny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. Domyślną formą wypłaty wynagrodzenia jest wypłata na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy.

 

Członkowie zarządu

Jeśli członek zarządu chce zrezygnować z pełnionej funkcji, a w wyniku tej rezygnacji żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, składa on rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji. Będzie ona skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Kontrowersje wywołuje związek tej czynności z art. 238 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym zgromadzenie zwołuje się przynajmniej 2 tygodnie przed jego terminem. Należy w związku z tym rozumieć, że jedyny lub ostatni członek zarządu nie będzie mógł zrezygnować z dnia na dzień.

Zastanawiasz się nad założeniem własnej spółki z o.o.? Prowadzisz już taką spółkę i szukasz firmy księgowej, na której będziesz mógł polegać? Napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców – chętnie pomożemy! 

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.6/5 - (16 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda