.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Rozpoczynając, czy też prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, musimy podjąć decyzję w wielu kwestiach, między innymi o wyborze formy opodatkowania.  Jedną z obecnie najbardziej powszechnych form opodatkowania dla programisty jest ryczałt.

Z tego artykułu dowiesz się kiedy i na jakich zasadach możesz skorzystać ze stawki 12% oraz kto z branży IT może rozliczać się na ryczałcie na stawce 8,5%. Ten tekst przeczytasz w 5 minut. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Czym jest ryczałt?

Ryczałt jest formą opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, w której podatek płacimy od osiągniętego przychodu. Korzystając z ryczałtu, koszty takie jak zakup sprzętu do pracy czy paliwo nie pomniejszają kwoty, od której naliczany jest podatek. 

Wykonując usługi w branży IT specjaliści zazwyczaj ponoszą niewielkie wydatki na bieżące prowadzenie firmy, dlatego ryczałt dla programisty to bardzo często korzystne rozwiązanie.

 

Jak wybiera się stawkę ryczałtu?

Stawki ryczałtu są zależne od rodzaju usługi, jaką się świadczy. Bardzo dokładnie określa to Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zatem najważniejszym krokiem w ustaleniu stawki ryczałtu jest zdefiniowanie rodzaju świadczonej usługi.

Być może spotkałeś się z pojęciem kodu PKD. Każdy przedsiębiorca, który zakłada firmę, potrzebuję określić główny kod PKD (możesz również wskazać inne dodatkowe kody PKD, które odnoszą się do prowadzonej przez Ciebie działalności, jednak zawsze należy wskazać jeden przeważający). Decydując się na wybór ryczałtu, dodatkowe znaczenie ma klasyfikacja PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), ponieważ od wyboru konkretnych kodów PKWiU będzie zależała wysokość stawki ryczałtu.

Kody PKD definiują rodzaj prowadzonej działalności, a kody PKWiU definiują konkretny rodzaj świadczonej usługi. W ustawie o ryczałcie jest wskazane, że dane stawki ryczałtu są przypisane do odpowiednich kodów PKWiU.

12% stawka – ryczałt dla programisty

Zgodnie z ustawą ta stawka przeznaczona jest dla: Przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem:

  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, 
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line

Przychodów ze świadczenia usług:

  • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), 
  • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
  • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
  • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) oraz w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
  • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

Możesz zauważyć, że zapisy te dotyczą głównie usług związanych z wydawaniem i wytwarzaniem oprogramowania komputerowego. Można zatem śmiało powiedzieć, że 12% ryczałt idealnie wpisuje się w definicję pracy programistów.  Ryczałt dla programisty jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Aktualnie zdecydowana większość programistów decyduje się korzystać z tej formy rozliczenia. Drugim korzystnym rozwiązaniem jest uzyskanie ulgi IP Box. Zestawienie obu opcji znajdziesz w tym artykule.

8.5% stawka ryczałtu w branży IT

W ustawie nie jest wskazane wprost, jakiego typu usługi mogą odnosić się do 8.5% stawki ryczałtu. Gdy całość lub część świadczonych usług odnosi się do innej stawki ryczałtu, stawka 8.5% nie będzie obowiązywać.

Stawka 8.5% ryczałtu w branży IT dotyczy zatem wszystkich rodzajów usług, które nie są określone innymi stawkami ryczałtu.

Jeśli zatem jesteś testerem manualnym, scrum masterem, product ownerem i Twoje usługi nie są definiowane jako usługi związane z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie oprogramowania lub inne usługi, do których przypisane są inne stawki ryczałtu, to najprawdopodobniej dla tego typu usług zastosowanie będzie mieć stawka 8.5% ryczałtu.

O ile zatem 12% ryczałt dla programisty jest zdefiniowany jednoznacznie i nie rodzi specjalnych wątpliwości, tak stawka 8.5% ryczałtu dla innych specjalistów z branży IT jest już zdecydowanie bardziej skomplikowana.

Jak sprawdzić, czy wybrałem odpowiednią stawkę ryczałtu?

Aby mieć pewność co do zastosowania odpowiedniej stawki, należy przede wszystkim prawidłowo określić kody PKWiU dotyczące konkretnego rodzaju świadczonych usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych prac do określonego ugrupowania PKWiU. 

Obowiązek określenia kodów PKWiU spoczywa bezpośrednio na przedsiębiorcy. Jeżeli jednak nie mamy pewności co do wyboru warto skierować zapytanie bezpośrednio do Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce taki proces sprowadza się do wysłania prostego wniosku z opisem prowadzonej działalności gospodarczej. Na tej podstawie Urząd przedstawi kody PKWiU odnoszące się do działalności przedstawionej w opisie. 

W momencie, gdy mamy pewność co do kodów PKWiU, kolejnym krokiem, w celu określenia prawidłowej stawki ryczałtu jest wystąpienie do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji.

Oczywiście, gdy do określonych przez GUS kodów PKWiU, w ustawie została już przyporządkowane odpowiednie stawki ryczałtu, to wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji może okazać się zbędne.

Ryczałt dla programisty - wybór stawki

Czy mogę korzystać z dwóch lub więcej stawek ryczałtu jednocześnie?

Prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której świadczone usługi są sklasyfikowane pod co najmniej dwie stawki ryczałtu nie jest zabronione.

Jeżeli świadczysz usługi związane z tworzeniem oprogramowania, to w zakresie tego rodzaju usługi zastosujesz 12% ryczałt dla programisty, a gdy dodatkowo zajmujesz się manualnym testowaniem oprogramowania, to w tym zakresie najprawdopodobniej zastosujesz 8.5% ryczałt – gdy będziesz świadczył usługi objęte dwoma stawkami, dla jednego kontrahenta, na fakturze będziesz po prostu potrzebował uwzględnić dwie pozycje usługi.

Co mi grozi za zastosowanie błędnej stawki ryczałtu?

Jeżeli w toku prowadzenia ewidencji ryczałtu błędnie określiłeś PKWiU oraz stawkę ryczałtu, stosując na przykład 8.5%, świadcząc usługi jako programista, podczas gdy powinieneś zastosować stawkę 12%, to oprócz odsetek od zaległości podatkowych, mogą zostać na Ciebie nałożone dodatkowe kary. Więcej informacji na ten temat przeczytasz w naszym artykule odnośnie odpowiedzialności za błędy księgowe.

Podsumowanie

Jak widzisz, ustawa wprost nie wskazuje, w przypadku jakich usług możliwe jest zastosowanie niższej 8.5% stawki ryczałtu. Wszystko zależy od rzeczywiście świadczonych przez Ciebie usług oraz również od wybranych kodów PKWiU. 

Jeżeli masz co do nich wątpliwości, to dobrą praktyką jest poprowadzenie sprawy najpierw z Głównym Urzędem Statystycznym, a następnie z Krajową Informacją Skarbową o wydanie indywidualnej interpretacji.

Jeśli pracujesz w branży IT i zastanawiasz się nad możliwością skorzystania z 12% ryczałtu dla programisty lub rozważasz rozliczenie na podstawie 8.5% stawki, możesz skorzystać z nieodpłatnej rozmowy z jednym z naszych specjalistów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla niektórych firm jest obowiązkiem, a dla innych możliwością, z której mogą skorzystać. Warto zaznaczyć, że taki system ewidencji jest znacznie bardziej złożony, jednak daje znacznie więcej informacji niż podstawowe ewidencje. Efektem finalnym prowadzenia ksiąg rachunkowych, są sprawozdania finansowe. W tym artykule skupimy się wyłącznie na podstawowych elementach sprawozdania finansowego i wyjaśnimy Ci, jak wiele cennych informacji możesz dzięki niemu uzyskać.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.9/5 - (32 votes)