12 210 08 78 info@sovaksiegowosc.pl

30 maja 2017 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. ustawa o robotyzacji), przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Według tego projektu, będąc płatnikiem CIT i PIT będziesz mógł jednorazowo dokonać odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób do 17,7 tys zł.

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi?

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać płatnicy CIT i PIT, którzy w danym roku podatkowym dokonają zakupu maszyn lub urządzeń (grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) za kwotę nie mniejszą niż 10 tysięcy zł (rozwiązanie to nie będzie dotyczyło nieruchomości oraz środków transportu, w tym samochodów). Limit 100 tys. zł obejmie łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego.

Warto uściślić, że z tej propozycji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kupujący fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.

Główne korzyści wprowadzenia zmiany

Dana zmiana będzie stanowiła zachętę do inwestowania, zarówno dla firm już funkcjonujących, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 154 tys. przedsiębiorców. Dodatkowo projekt przewiduje, że podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie
10 tys. zł. wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z nich musi być wyższa niż 3,5 tys. zł. Rozwiązanie to jest zatem szczególnie korzystne jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo małe lub mikro i nie dysponujesz dostatecznymi rezerwami kapitałowymi na inwestycję.

Obecnie prawo przewiduje możliwość skorzystania przez małych podatników (osiągających do 1,2 mln euro przychodu rocznego) z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro. Jednak w odróżnieniu do projektowanego rozwiązania, wymagane jest wystąpienie o pomoc de minimis, co wiąże się z koniecznością wypełniania przez Ciebie dodatkowych formularzy, a także podlega ograniczeniom dotyczącym wartości (200 tys.euro w ciągu 3 lat). Natomiast według obecnego projektu, zyskają także przedsiębiorcy, którzy korzystali w ostatnich latach, np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2017 roku, a nowe regulacje obejmą inwestycje zrealizowane od początku roku podatkowego.