.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Zastanawiasz się czy prowadząc swoją działalność jesteś zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej (fiskalnej) i ewidencjonowania na niej dokonywanych transakcji? W poniższym artykule omawiamy to zagadnienie.

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

W sytuacji, gdy prowadząc spółkę z o.o. zawierasz transakcje sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, musisz prowadzić ewidencję transakcji przy użyciu kas fiskalnych. Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Minister Finansów w Rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych, przewidział jednak kilka odstępstw od tego obowiązku.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy rejestrującej może mieć formę zwolnienia przedmiotowego, które obejmuje tylko ściśle określone czynności. Jeżeli osiągasz przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyłącznie z czynności, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, to nie zachodzi konieczność instalowania kasy fiskalnej.

Jeżeli jednak w grę wchodzą czynności zwolnione oraz te, które zwolnieniu nie podlegają, to warto abyś pamiętał, że w takim przypadku zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest warunkowe. Ma ono zastosowanie tylko wówczas, gdy udział obrotów wynikających ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem był w poprzednim roku wyższy niż 80%.

 

Sprzedaż towarów wysyłkowych, a kasa fiskalna

Jak już wspominaliśmy wcześniej zwolnienia przedmiotowe obejmują tylko ściśle określone czynności. Jedną z nich jest sprzedaż i dostawa towarów w systemie wysyłkowym (za pomocą poczty bądź kuriera). Warunkiem jest jednak to, że zapłata za dany towar musi być wniesiona w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub rachunek w SKOK, której jest członkiem. Dodatkowo z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie powinno wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

 

Limit obrotu zwalniający z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

W Rozporządzeniu Ministra Finansów ujęte zostało również zwolnienie z posiadania kasy rejestrującej ze względu na wysokość obrotów. Jeżeli w poprzednim roku podatkowym Twoje obroty ze sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły kwoty 20 000 PLN, wówczas nie masz obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. W przypadku, gdy dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych rozpocząłeś w poprzednim roku podatkowym, zwolnienie obowiązuje, jeżeli dochód nie przekroczył 20 000 PLN w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli jednak w dalszej działalności Twoje obroty przekroczą podany limit, wówczas po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyłeś limit, musisz zainstalować kasę fiskalną.

 

Bezwzględny obowiązek posiadania kasy fiskalnej

W § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących zostały określone czynności, przy wykonywaniu których bezwzględnie należy posiadać kasę fiskalną.

Wspomniany wymóg dotyczy m.in. dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep; kontenerów,
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (akcesoria te są wskazane w Rozporządzeniu),
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (zwolnienia podmiotowego z VAT dla podatników, których sprzedaż nie przekracza określonego w ustawie progu),
 • wyrobów tytoniowych,
 • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się również m.in. w przypadku świadczenia usług:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do Rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do Rozporządzenia,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do Rozporządzenia (czynności notarialne),
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem, wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Jeśli wciąż zastanawiasz się czy kasa fiskalna jest koniecznością w Twoim biznesie albo po prostu nie wiesz jak Twoja sytuacja może zostać zinterpretowana przez urzędników – napisz do nas.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.8/5 - (12 votes)