.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }
Polacy mogą na różne sposoby oszczędzać pieniądze na emeryturę. Jednym z rozwiązań jest IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Rozwiązanie to pozwala przygotować się na jesień życia, ale my zajmiemy się inną kwestią, a mianowicie tym, jakie korzyści w zeznaniu rocznym dają wpłaty na IKZE. O czym trzeba pamiętać podczas rozliczenia?

Jeżeli chcesz sprawdzić, z jakich innych ulg możesz skorzystać podczas rozliczenia rocznego, zapoznaj się z naszym artykułem Działalność gospodarcza – podatek PIT.

IKZE — co to jest?

IKZE należy traktować jako dodatkowy, obok np. OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne), PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) i składek ZUS, sposób oszczędzania na emeryturę. Środki, które zdecyduje się wpłacić oszczędzający, są inwestowane przez podmioty prowadzące IKZE. Warto dodać, że zarobione w ten sposób środki nie są objęte podatkiem Belki, a ten, jak wiadomo, wynosi dość dużo, tzn. 19%.

r

Pamiętaj, że:

IKZE nie blokuje np. możliwości skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Jeśli zdecydujemy się na wypłatę środków po ukończeniu 65. roku życia (po co najmniej 5-letnim oszczędzaniu), stawka podatku wyniesie 10%.

Zwiększenie puli środków na emeryturę to bez wątpienia ważna zaleta, jeśli chodzi o oszczędzanie na IKZE. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z innych korzyści, na jakie jeszcze możemy liczyć: jedną z nich jest możliwość odliczenia wpłat w zeznaniu rocznym podatkowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszyć nasze zobowiązania wobec fiskusa.

r

Pamiętaj, że:

W przypadku śmierci oszczędzającego, wypłata środków jest możliwa na wniosek osoby upoważnionej. Również w tym przypadku, wypłata będzie podlegała opodatkowania w wysokości 10%.

W jakim zeznaniu rocznym możemy odliczyć dokonane wpłaty na IKZE?

Aby móc korzystać z odliczenia IKZE w rocznym zeznaniu podatkowym, trzeba rozliczać swoje dochody w ramach:

  • skali podatkowej,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatku liniowego.

Rozwiązanie to obejmuje zatem zarówno przedsiębiorców (PIT-28, PIT-36, PIT-36L) jak i osoby prywatne (PIT-37), które otrzymują dochody np.: z tytułu umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych.

Odliczenie IKZE jest możliwe w odniesieniu do tych wpłat, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. A zatem, w deklaracji za 2022 r. można odliczyć tylko te wpłaty, które dokonaliśmy w 2022 r. Jeśli kolejną transzę zrealizowaliśmy np. w styczniu 2023 r., to odliczenie będzie możliwe dopiero w następnej deklaracji podatkowej.

Aby dokonać odliczenia, należy wypełnić odpowiednie pole w załączniku PIT/O (PIT/O jest załącznikiem do deklaracji dla podatników będących osobami fizycznymi).

IKZE ULGI

Ile środków mogę wpłacić na IKZE? W jakiej kwocie przysługuje mi odliczenie dokonanych wpłat?

Limit wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest każdego roku ustalany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podstawa obliczeń to przeciętna prognozowana wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto na dany rok (w 2023 r. jest to 6 935 zł).

W 2022 i 2023 roku możemy wpłacić na IKZE maksymalnie takie kwoty, jakie przedstawiliśmy w tabelce:

MAKSYMALNE WPŁATY NA IKZE W 2023 ROKU
W tabeli poniżej zamieściliśmy przykładowe maksymalne kwoty, jakie można odliczyć w deklaracji podatkowej z tytułu IKZE w zeznaniu składanym za 2022 rok (limity te zależą od wysokości wpłat oraz stawki podatku dla przedsiębiorcy lub pracownika, który zdecydował się na taką formę oszczędzania):
Odliczenia od podatku z tytułu wpłat na ikze

Jak należy udokumentować dokonane wpłaty, aby móc dokonać odliczenia wpłat na IKZE?

Odliczenie wpłat na IKZE jest możliwe dopiero wtedy, gdy jesteś w stanie udokumentować tę wpłatę. W tym celu należy posłużyć się dowodami wpłaty na rzecz IKZE. Dokument ten powinien zawierać m.in. następujące informacje: data przelewu środków (dzięki temu można przyporządkować wpłatę do określonego roku kalendarzowego), adresata oraz wysokość przelewu czy też tytuł wpłaty. Niestety, bez takiego dokumentu odliczenie nie będzie możliwe.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (1 vote)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda