Oszczędności przy IP Box

Oszczędności z zastosowaniem IP Box w zależności od miesięcznych dochodów.