Data ostatniej aktualizacji artykułu:

Słyszałeś o IP Box, ale nie wiesz w sumie o co do końca chodzi? Świetnie się składa, bo w dzisiejszym artykule odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące tego preferencyjnego opodatkowania.

 

Czym jest IP Box?

Jest to preferencyjne opodatkowanie stawką 5% podatku dochodowego.  Dotyczy ona dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności związanej z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej – ang. qualified intellectual property, nazywane również kwalifikowanym IP.

 

Jakie przepisy prawne regulują IP Box?

Są to odpowiednio:

 • w przypadku PIT art. 30ca oraz 30cb ustawy o PIT,
 • natomiast dla CIT są to art. 24d i 24e ustawy i CIT.

Jeśli zastanawiasz się kto może skorzystać z tego preferencyjnego opodatkowania zachęcamy, żebyś zapoznał się z naszym poprzednim artykułem – Czym jest IP Box? Kto może z niego skorzystać?

 

Czy staż firmy jest istotny w korzystaniu z preferencyjnego opodatkowania IP Box?

Nie, z IP BOX mogą skorzystać zarówno wieloletnie przedsiębiorstwa, jak również nowo powstałe firmy.  Warunkiem dominującym skorzystania z IP BOX jest przyczynienie się twórczo do powstania kwalifikowanego IP poprzez jego rozwinięcie, wytworzenie lub ulepszenie. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabył kwalifikowane IP, ale go nie ulepszył, ani też nie rozwinął, nie będzie mógł skorzystać z opodatkowania preferencyjnego 5%.

 

Czy do skorzystania z IP Box niezbędny jest status właściciela danego kwalifikowanego IP?

Nie, wystarczającym jest już sam status współwłaściciela prawa do korzystania z kwalifikowanego IP na podstawie umowy licencyjnej, aby móc skorzystać z opodatkowania preferencyjnego.

 

Czy wielkość podmiotu ogranicza możliwość skorzystania z IP Box?

Wielkość podmiotu nie ma znaczenia, wystarczy spełnić określone w ustawach (odpowiednio ustawy o PIT albo o CIT) wymogi.

 

 Jakie warunki musi spełnić prawo własności, aby stać się kwalifikowanym IP?

Własność intelektualna musi spełnić trzy warunki:

 • została wytworzona, rozwinięta lub ulepszona przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej,
 • zawiera się w jednej z kategorii wymienionych w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT lub odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT,
 • podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE.

 

Jak należy rozumieć działalność badawczo-rozwojową, w świetle stosowania preferencji IP Box?

Konieczne jest spełnienie kryteriów:

 • twórczości,
 • systematyczności
 • zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

Jak należy rozumieć kryterium twórczości?

Twórczość w działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Rezultat działalności twórczej powinien:

 • być odpowiednio ustalony – a zatem możliwy do ustalenia lub wyodrębnienia z większej całości,
 • mieć charakter indywidualny – nie może być wynikiem wyłącznie mechanicznych działań, lecz efektem określonych procesów myślowych, wymagających od twórcy kreatywności,
 • mieć charakter oryginalny – wnosić obiektywnie nową wartość.

 

Jak należy rozumieć kryterium systematyczności?

Odnosi się to do prowadzenia działalności w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Oznacza to, że działalność badawczo-rozwojową prowadzoną do wytworzenia kwalifikowane IP nie trzeba prowadzić w sposób ciągły. Możliwe jest jej prowadzenie od czasu do czasu, a nawet incydentalnie jeżeli wynika to z charakteru prowadzonej przez podatnika działalności, potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro- i makroekonomicznej.

 

Czy wskaźnik nexus powinien być liczony dla każdego z lat z osobna?

Nie, powinien on być liczony kumulatywnie na przestrzeni lat.

 

Czy do wyliczenia wskaźnika nexus mogą być użyte tylko koszty poniesione w danym roku podatkowym?

Nie, w uzasadnionych przypadkach można użyć także kosztów poniesionych w przeszłości. Jednak nie mogą to być koszty poniesione przed dniem 31/12/2012 r.

 

Czy z IP Box będę płacił 5% podatku miesięcznie?

Nie. W ramach comiesięcznych zaliczek przedsiębiorca standardowo wpłaca liniowe 19% podatku, lub 17/32% według skali podatkowej. Dopiero po skończeniu roku, następuje wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zwrotu z IP Box. Urząd zwraca wtedy różnicę pomiędzy 5% a zapłaconym realnie podatkiem.

Czy zamiast zwrotu, mogę wystąpić o zaliczenie zwrotu IP Box na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych?

Tak. Zamiast otrzymania zwrotu, można wystąpić o zaliczenie zwrotu z IP Box na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, bądź masz ochotę po prostu porozmawiać o uldze IP BOX skontaktuj się z nami, albo napisz post w grupie Księgowość w Technologii.