Zastanawiasz się jak wystawić fakturę dla firmy, która nie jest zarejestrowana do VAT-UE. Nie wiesz na czym polega odwrotne obciążenie znane także jako reverse charge? Wytłumaczymy te kwestię w poniższym artykule.

Ten tekst przeczytasz w 5 minut. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Czym jest VAT-UE?

VAT-UE to numer podatnika VAT stworzony na potrzeby handlu wewnątrz Unii Europejskiej. Bardzo często możesz spotkać się także z zamiennym określeniem NIP-UE, które oznacza dokładnie to samo. Uzyskanie numeru umożliwia dokonywanie transakcji wewnątrz UE. W przypadku prowadzenia spółki w Wielkiej Brytanii, posiadanie numeru VAT-UE, gdy nie jesteś płatnikiem VAT, nie jest wymagane. Jednak nieznajomość przepisów leżąca po stronie polskich firm, z którymi nawiążesz współpracę, może powodować nieścisłości w momencie wystawiania faktury.

Miejsce świadczenia usług a podatek VAT

Niewłaściwe wystawianie faktur dla Twojej firmy przez podmioty, z którymi współpracujesz, to bardzo częsty problem, z którym możesz się spotkać prowadząc spółkę LTD. Osoby dokonujące rozliczenia mogą nie dysponować wystarczającą wiedzą z zakresu wykonywania usług na rzecz spółki zarejestrowanej w UK, co może narażać Cię na straty. Problematyczne jest dla nich stwierdzenie czy należy doliczać podatek VAT, jaką stawkę zastosować oraz jak uwzględnić taką transakcję w księgowości.

Dlatego też przedstawiamy sposób, w jaki należy postępować przy rozliczaniu współpracy z zagraniczną spółką, która nie posiada numeru VAT-UE.

Ustawa regulująca opodatkowanie podatkiem VAT

Wyżej opisany problem jest bezpośrednio związany z treścią art. 28b ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług:

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej[…].

Zgodnie z powyższym zapisem, w przypadku świadczenia usług na rzecz zagranicznej firmy, miejscem ich świadczenia jest państwo, w którym dane przedsiębiorstwo posiada siedzibę. Oznacza to, że transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, tylko za granicą. W związku z tym, w przypadku spółki LTD, miejscem opodatkowania będzie Wielka Brytania.

Potwierdzenie tego możemy znaleźć w interpretacji indywidualnej z dnia 29.05.2016 roku, sygn. 1061-IPTPP2.4512.102.2016.2.KW, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi:

[…] Zgodnie z art. 28b miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W związku z powyższym wykonywanie usług elektronicznych dla podatników z Unii Europejskiej, a nie zarejestrowanych dla potrzeb podatku VAT nie podlega opodatkowaniu w Polsce, lecz zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi. Dlatego też transakcja ta powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 w pozycji „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”, oraz nie powinna być wykazywana w informacji podsumowującej VAT-UE z uwagi na brak numeru NIP.

Rozliczenie współpracy a VAT-UE

Przypuśćmy, że Twoja spółka LTD posiada numer VAT-UE. Wówczas sytuacja wydaje się prosta, ponieważ po wystawieniu przez podmiot, z którym współpracujesz faktury bez VAT oznaczającej odwrotne obciążenie, problem dla obu stron zostaje rozwiązany.

Co jednak w przypadku braku VAT-UE? Podmiot, z którym współpracowałeś wciąż może wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, ważne jednak, żeby na fakturze znalazła się stosowna adnotacja. Przykładowo może to być zapis: W związku z art. 28 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce, a VAT rozlicza nabywca (reverse charge).

Na czym polega odwrotne obciążenie?

O odwrotnym obciążeniu (reverse charge) mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia z przerzuceniem obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedającego na nabywcę. Rozliczenie na podstawie reverse charge może być realizowane wyłącznie, gdy jesteś płatnikiem VAT, więc jeśli np. Twoja niezarejestrowana do VAT spółka LTD otrzymuje fakturę z odwrotnym obciążeniem, interesuje Cię jedynie opłacenie kwoty netto dla sprzedającego, a VAT nie będzie odprowadzony. Odwrotnego obciążenia nie możesz zastosować również jeżeli odbiorcą Twoich usług jest osoba prywatna, nieposiadająca firmy.

Reverse charge występuje głównie w przypadku współpracy z firmami z zagranicy. Jednak pojawia się ono również w sytuacji zawierania transakcji sprzedaży między polskimi przedsiębiorcami i dotyczy wybranych towarów, opisanych w załączniku nr 11 ustawy o VAT.

Jak wystawić fakturę dla spółki bez numeru VAT-UE?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w przypadku współpracy z zagraniczną spółką, która nie posiada numeru VAT-UE, polskie firmy bardzo często nie wiedzą jak dokonać jej rozliczenia. Obok wyżej wspomnianego odwrotnego obciążenia, głównym problemem jest obowiązek wykazania usługi dla firmy z Unii Europejskiej w informacji podsumowującej składanej do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika z art. 100 ust. 1 pkt 4) Ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnicy […] zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:
[…]
4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca,– zwane dalej “informacjami podsumowującymi”.

W związku z powyższym zapisem pojawia się dylemat, czy daną transakcję należy wykazywać w informacji podsumowującej, czy też nie. Kluczowy jest tu fakt, że spółka nieposiadająca numeru VAT-UE nie jest zidentyfikowana na potrzeby podatku od wartości dodanej. Dlatego też zawierając z nią transakcję, nie posiadasz numeru identyfikacyjnego nabywcy, który jest niezbędny, aby umieścić ją w informacji podsumowującej.

Reasumując, w przypadku współpracy z zagraniczną spółką, która nie posiada numeru VAT-UE możesz wystawić jej fakturę z odwrotnym obciążeniem, powołując się na art. 28b Ustawy o podatku od towarów i usług, który ustala miejsce świadczenia usługi. Dodatkowo, nie powinieneś umieszczać takiej transakcji w informacji podsumowującej, ponieważ nie posiadasz numeru identyfikacyjnego nabywcy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego artykułu bądź cokolwiek na temat odwrotnego obciążenia i transakcji bez numeru VAT-UE pozostaje dla Ciebie niejasne, napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację – z chęcią pomożemy!

Masz inne pytania?

Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami.

Kliknij przycisk poniżej, by wybrać dogodny termin, w którym oddzwonimy do Ciebie!

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe - SOVA Księgowość

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
aleja "Solidarności" 68, 00-240 Warszawa

Sprawdź opinie w google

5/5 - (1 vote)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda