.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Zmiany podatkowe towarzyszą nam cały czas – wprowadzane są zarówno na początku roku jak i w jego trakcie. Często nowy rok, kojarzy się ze zmianą wysokości składek ZUS.

Czy wiesz jakie inne zmiany podatkowe nastąpią w 2024 rok? Jeżeli nie – ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

1. Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość minimalnego wynagrodzenia z za pracę wyniesie od 1. stycznia 2024 roku 4 242 zł, a od 1. lipca 2024 roku – 4 300 zł. 

Minimalna stawka godzinowa wyniesie od początku roku 27,70 zł, natomiast od 1. lipca 2024 roku ulegnie podwyższeniu do 28,10 zł.

2. Wzrost wysokości składek społecznych

Jako przedsiębiorca, powinieneś wiedzieć, jak zmiany podatkowe w 2024 roku w zakresie składek społecznych wpłyną na twoje finanse. Wysokość miesięcznej składki społecznej zależy przede wszystkim od tego, od jakiej podstawy opłacasz składki. 

Warto zwrócić uwagę na 3 poniższe kwestie:

  • jeżeli korzystasz z ulgi na start – w ramach działalności gospodarczej opłacasz jedynie składkę zdrowotną,
  • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i masz prawo do  ZUS preferencyjnego – z tytułu działalności gospodarczej opłacasz składkę zdrowotną w wysokości zależnej od wybranej formy opodatkowania oraz składki społeczne od obniżonej podstawy, która stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia,
  • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i nie przysługują Ci ulgi w zakresie ZUS – z tytułu działalności gospodarczej opłacasz składkę zdrowotną w wysokości zależnej od wybranej formy opodatkowania oraz składki społeczne od podstawy 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
r

Pamiętaj, że:

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i dodatkowo jesteś zatrudniony w innej firmie, w niektórych przypadkach będąc na ZUS preferencyjnym lub pełnym ZUS, będziesz mógł skorzystać z opłacania jedynie składki zdrowotnej w ramach działalności gospodarczej (podobnie jak w przypadku ulgi na start).

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, zapoznaj się z naszym artykułem Umowa o pracę i jednoosobowa działalność gospodarcza – jak to połączyć?

W poniższej tabeli, zawarliśmy zawarliśmy podsumowanie kwotowe powyższych informacji.

Składki Społeczne 2024

3. (KSeF) Krajowy system e-Faktur

Ministerstwo Finansów poinformowało, że z uwagi na wykrycie krytycznych błędów, niemożliwe jest wprowadzenie obowiązku fakturowania w KSeF w roku 2024.

Najprawdopodobniej wejdzie on w życie dopiero od 1 lutego 2026 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 roku – dla wszystkich przedsiębiorców.

r

Pamiętaj, że:

Również osoby fizyczne, osiągające przychody z najmu prywatnego lokalu użytkowego, będące czynnymi podatnikami VAT (nieprowadzące jednoosobowej działalności gospodarczej), będą zobligowane do wystawiania faktur według KSeF.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej z zakresu KSeF, przeczytaj nasz artykuł 

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur — jak korzystać z faktur ustrukturyzowanych?

4. Podatek minimalny CIT

Na mocy zmian związanych z “Polskim Ładem”, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (m.in. sp. z o.o., akcyjne) od 1. stycznia 2022 roku zostali objęci minimalnym podatkiem dochodowym.

W związku z nowelizacjami przepisów “Polskiego Ładu”, nastąpiło zwolnienie z tego podatku do dnia 31. grudnia 2023 roku. A zatem podatek minimalny wejdzie w życie z dniem 1. stycznia 2024 roku.

Na czym polega w praktyce podatek minimalny? 

Podatek minimalny stanowi wysokość 10% ustalonej podstawy opodatkowania. Dotyczy on podatników, którzy poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub osiągną udział dochodów ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe w przychodach innych, niż te uzyskane z zysków kapitałowych, w wysokości nie większej niż 2%.

Zmiana podatkowa dotyczy 2024 roku, natomiast spółki objęte tym podatkiem będą zobowiązane do jego uiszczenia  po raz pierwszy w terminie do 31. marca 2025 roku

r

Pamiętaj, że:

Ustawa przewiduje zwolnienia z obowiązku płacenia minimalnego podatku. Zwolnienie dotyczy m.in. spółek przez okres pierwszych 3 lat podatkowych działalności.

Wprowadzony podatek ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Dotychczas podmioty osiągające stratę bądź niskie dochody odprowadzały podatek w niewielkim wymiarze.

Podsumowanie

Zmiany w prawie towarzyszą nam każdego dnia – do dnia 27/11/2023 roku w dzienniku ustaw opublikowano 2573 pozycji. W dzienniku ustaw zatem w takiej ilości dokonano publikacji m.in. obwieszczeń czy też rozporządzeń.

Jeżeli myślisz nad założeniem działalności gospodarczej, ważne jest, abyś oddał prowadzenie księgowości swojej firmy w ręce doświadczonych osób, będących na bieżąco ze zmianami podatkowymi.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

4.3/5 - (3 votes)