.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }
W rozliczeniu rocznym chcesz pomniejszyć podatek, ale nie wiesz co może skutecznie obniżyć podstawę od której jest wyliczany? Jednym z rozwiązań jest możliwość odliczenia przekazanej darowizny. Jakie darowizny masz prawo odliczyć w zeznaniu rocznym?

Jakie darowizny możemy odliczyć w zeznaniu rocznym?

Przepisy pozwalają na odliczenie darowizny w deklaracji podatkowej. Efektem takiego działania w kontekście księgowym jest zmniejszenie obciążeń wobec fiskusa. Zgodnie z prawem możemy odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na:

 • cele pożytku publicznego m.in. wspieranie osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • cele kultu religijnego
 • cele związane z krwiodawstwem,
 • wspieranie potrzebujących osób w edukacji,
 • przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Jakie podmioty można wspierać darowiznami? Wybrane z nich przedstawiliśmy Ci na poniższym schemacie:

Jakim organizacjom możemy przekazać darowiznę

Darowiznę do rozliczenia PIT możesz wykonać na rzecz podmiotu, który działa w Polsce, innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, a także na terenie Szwajcarii, Liechtensteinu oraz Islandii. Te trzy ostatnie należą wraz z krajami UE do EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy wszystkie darowizny możemy odliczyć od podstawy opodatkowania?

Niestety, nie. Zanim spróbujesz odliczyć darowiznę w zeznaniu rocznym, musisz wiedzieć, że nie można tak robić z wszystkimi darowiznami. Kiedy nie jest to możliwe? Zasadniczo, nie da się odliczyć kwot, które zostały przekazane np. na rzecz:

 • firm z branży elektronicznej, tytoniowej, winiarskiej itp.,
 • osób fizycznych.
r

Pamiętaj, że:

Oprócz tego nie możesz odliczyć darowizn, które zostały Ci zwrócone. Taka możliwość nie istnieje również w sytuacji, gdy darowizny zostały już zaliczone do podatkowych KUP (kosztów uzyskania przychodów).

Czy w każdym zeznaniu rocznym możemy odliczyć każdy rodzaj darowizny?

Darowiznę odliczyć mogą podmioty mające opodatkowane dochody w ramach:

 • skali podatkowej PIT,
 • PIT liniowego,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Musisz pamiętać o pewnych ograniczeniach w odliczeniu darowizn. Dotyczy to sytuacji, gdy rozliczasz się w ramach podatku PIT liniowego (deklaracja rozliczeniowa PIT-36L). Możliwe jest wówczas odliczenie darowizn jedynie w sytuacji, gdy zostały one przekazane na:

 • cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe,
 • przeciwdziałanie COVID-19.
Jeśli chcesz poznać inne możliwe odliczenia w podatkowym zeznaniu rocznym, zapoznaj się z innym naszym tekstem.

Jaki jest limit odliczenia?

Nawet jeśli przekazałeś w danym roku podatkowym środki na rzecz kościoła, fundacji czy stowarzyszenia, nie oznacza to jeszcze, że całość możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Do takich darowizn stosuje się z kolei limit kwotowy. Maksymalna dopuszczalna wartość odliczenia to 6 proc. dochodu (dla ryczałtowców — przychodu) z danego roku.
Niestety, nadwyżki ponad ten limit nie można odliczyć w następnych latach — ulga nie ma przechodniego charakteru.
Limit 6 proc. jest łączny dla darowizn na fundacje, stowarzyszenia itp., a także dla:

 • ośrodków kultu religijnego,
 • ośrodków kształcenia zawodowego,
 • RCKiK — Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
 • inwestycji odbudowy Pałacu Brühla, Pałacu Saskiego oraz warszawskich kamienic przy ul. Królewskiej.

Jak udokumentować przekazanie darowizny?

Dokonałeś darowizny na szczytne cele? To bardzo dobrze! Wykonanie wpłaty na ten szczytny cel może zmniejszyć Twoje zobowiązania wobec fiskusa… o ile jesteś w stanie udokumentować dokonanie takiej operacji. W tym celu można wykorzystać na przykład:

 • dowód wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy obdarowanego,
 • dokument, który potwierdza przedmiot darowizny oraz jej wartość. Taki dowód musi zawierać również dane identyfikujące darczyńcę oraz oświadczenie beneficjenta o przyjęciu świadczenia – dotyczy to darowizny niepieniężnej, tj. przekazania rzeczy.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

Rate this post