.et-social-linkedin a.icon:before { content: "\E09D"; }

Do prowadzenia działalności gospodarczej niejednokrotnie niezbędne jest posiadanie samochodu – potrzeba ta związana jest z wyjazdami służbowymi, czy też z samym dojazdem do pracy. Jedni decydują się na zakup firmowego auta, inni zaś wykorzystują prywatny samochód w działalności gospodarczej. 

Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność i rozważasz zakup bądź wykorzystywanie swojego prywatnego samochodu w działalności? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób samochód w firmie daje korzyści podatkowe.

Koszty samochodu w działalności – od czego zależą?

To, w jaki sposób należy zaliczać w koszty działalności wydatki związane z samochodem,  zależne jest od kilku czynników, które szerzej omówimy poniżej.

Sposób wykorzystania samochodu

Jak już wspomnieliśmy, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może korzystać nie tylko z firmowego samochodu (służącego jedynie prowadzonej działalności), ale również ma możliwość, aby jego prywatny samochód był wykorzystywany w działalności gospodarczej. Sytuację, gdy właściciel używa samochodu w firmie, ale i też w celach prywatnych nazywamy użytkowaniem mieszanym.

Podstawa, na jakiej wykorzystywany jest samochód w firmie

Zaliczanie wydatków związanych z samochodem w koszty działalności zależne jest także od tego, na jakiej podstawie go wykorzystujemy.

 • Samochód wzięty w leasing finansowy, na czas trwania umowy staje się elementem majątku leasingobiorcy. Oznacza to, że to właśnie firma korzystająca jest zobowiązana do naliczania odpisów amortyzacyjnych, które pomniejszają podstawę opodatkowania. W przypadku leasingu operacyjnego podstawę opodatkowania oraz VAT pomniejszają raty leasingowe. 

Jeśli interesuje Cię tematyka leasingu i chcesz pogłębić swoją wiedzę na ten temat, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.

 • Przedsiębiorca może zaliczać w koszty działalności wydatki związane z użytkowaniem samochodu nawet jeżeli nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych (EŚT). Pojazd musi jednak stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy (wystarczającym potwierdzeniem powinien być dowód rejestracyjny pojazdu).
 • Jeszcze inaczej wygląda zaliczanie w koszty wydatków związanych z samochodem, gdy przedsiębiorca wprowadza samochód do EŚT. Dokładniej omówimy to w dalszej części artykułu.
r

Ważne

Kupując na firmę samochód o wartości przekraczającej 10 000 złotych (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców), musisz obowiązkowo wprowadzić go do EŚT.

Status podatnika VAT

 • W przypadku bycia czynnym podatnikiem VAT, od wydatków związanych z samochodem będziesz mógł odliczyć kwotę podatku VAT.
r

Pamiętaj, że:

Wydatki związane z samochodem to sam zakup samochodu, jak i wydatki związane z jego eksploatacją (zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy, opon, koszty myjni, przeglądów itp.) 

Możesz zaliczyć je w koszty działalności, jeśli są odpowiednio udokumentowane przez m.in. faktury zawierające nazwę, adres oraz numer NIP Twojej firmy.

 • W przypadku nievatowców, oczywiście odliczenie podatku VAT jest niemożliwe. Jednak mogą oni osiągnąć inne korzyści, które opisaliśmy w sekcji “Jakie korzyści daje wykorzystywanie samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej przez nievatowca?” tego artykułu.

Jakie korzyści daje wykorzystywany samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej przez podatnika VAT?

Samochód wykorzystywany jedynie w firmie

Jeśli wykorzystujesz samochód jedynie w celach firmowych, wówczas masz prawo do odliczenia 100% podatku VAT oraz możesz zaliczyć w KUP (koszty uzyskania przychodu) 100% wydatków związanych z samochodem. 

Aby móc skorzystać z takiego prawa musisz:

 • posiadać samochód w EŚT,
 • zgłosić samochód w urzędzie skarbowym za pomocą VAT-26,
 • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówkę – polega ona na stworzeniu zestawienia przejazdów służbowych, w którym określa się cel wyjazdu oraz liczbę przejechanych kilometrów,
 • wprowadzić zasady użytkowania pojazdu w specjalnym regulaminie.
r

Pamiętaj, że:

Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym Twojego samochodu umieszczona została adnotacja VAT-1, masz prawo do odliczenia 100% podatku VAT, bez obowiązku prowadzenia kilometrówki.

Adnotacja dotyczy pojazdu posiadającego określoną konstrukcję, wykluczającą jego użycie do celów prywatnych. W praktyce, jest to auto posiadające jeden rząd siedzeń i oddzieloną trwale przestrzeń ładunkową od przestrzeni pasażerskiej.

Jeśli spełniasz powyższe warunki oraz wartość początkowa Twojego samochodu nie jest wyższa niż 150 000 zł w przypadku samochodów spalinowych bądź 225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych, to możesz zaliczyć do kosztów także 100% odpisów amortyzacyjnych. Odpisy przekraczające te kwoty, nie mogą stanowić KUP.

Mieszane wykorzystanie samochodu

Jeśli wykorzystujesz samochód zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, wówczas masz możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów.

 1. Prawo do odliczenia 50% VAT i 75% zaliczone w KUP

Wówczas od faktur związanych z samochodem możesz odliczyć 50% VAT i 75% (wartość netto faktury + 50% nieodliczonego VAT) wydatków zaliczyć w KUP.

Aby móc skorzystać z tego prawa samochód musi zostać wprowadzony do EŚT. Nie trzeba natomiast prowadzić żadnych dodatkowych ewidencji, czy też rejestrować samochodu w urzędzie skarbowym.

Kwestia zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych wygląda tak samo jak w przypadku wykorzystania samochodu jedynie w działalności. Wciąż możesz odliczyć 100% amortyzacji, jeśli wartość początkowa Twojego auta nie przekracza kwoty 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych).

 1. Prawo do odliczenia 50% VAT i 20% zaliczone w KUP

Wydatki związane z użytkowaniem samochodu możesz także zaliczać w koszty nawet jeżeli Twój samochód nie został wprowadzony do EŚT. Aby było to możliwe, jak już wspomnieliśmy na początku artykułu – auto musi stanowić Twoją własność lub współwłasność.

W koszty możesz wówczas zaliczać 20% wydatków związanych z eksploatacją samochodu oraz odliczać 50% podatku VAT.

r

Ważne

Istnieją wydatki związane z samochodem, które stanowią wyjątki w standardowym ujmowaniu ich w KUP. Są to m.in.:

 

Polisa ubezpieczeniowa OC

 • Jeśli samochód jest wprowadzony do EŚT, to 100% wartości polisy zaliczamy w koszty (nie jest limitowana do 75% nawet jeżeli samochód jest użytkowany w sposób mieszany!).

 

Polisa ubezpieczeniowa AC

 • Jeśli samochód jest wprowadzony do EŚT, to polisę AC wycenia się na podstawie wartości pojazdu, może być ujęta w kosztach uzyskania przychodu w pełnej wysokości, jeżeli wartość samochodu przyjęta w polisie, nie przekracza limitu 150 000 zł.

Jakie korzyści daje samochód wykorzystywany w jednoosobowej działalności gospodarczej przez nievatowca?

W przypadku nievatowców uwzględnianie wydatków związanych z samochodem wygląda bardzo podobnie.

Oczywiście nie mogą oni odliczyć podatku VAT, ale w KUP zaliczana jest wartość brutto faktury w odpowiedniej proporcji, w zależności od tego, czy samochód użytkowany jest tylko w celach firmowych (100%), czy został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i użytkowany jest mieszanie (75%), czy też pozostał składnikiem majątku prywatnego – nie został wprowadzony do EŚT (20%).

r

Pamiętaj, że:

Ryczałtowiec nie zaliczy do kosztów działalności wydatków związanych z samochodem, a co za tym idzie nie zmniejszy się mu podstawa opodatkowania tak jak ma to miejsce w przypadku osób opodatkowanych według skali podatkowej i podatku liniowego.

Ryczałtowiec może natomiast uzyskać korzyści na gruncie VAT, o ile oczywiście jest do niego zarejestrowany.

Jeśli zastanawiasz się nad rejestracją do VAT, ale nie jesteś pewien czy będzie to dla Ciebie korzystne rozwiązanie – przeczytaj nasz artykuł: Plusy i minusy rejestracji do VAT.

Sprzedaż samochodu a podatki

Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie samochodu do EŚT (co oznacza, że będzie on stanowił składnik majątku Twojej firmy), to w przypadku jego sprzedaży musisz pamiętać o tym, że konieczne jest odprowadzenie od transakcji sprzedaży podatku dochodowego – PIT.

Po wycofaniu samochodu z EŚT, przychody ze sprzedaży, zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej, pod warunkiem, że między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wycofano z działalności i dniem jego sprzedaży nie upłynęło 6 lat.

Przykład:

Pan Jan 1 maja 2017 roku wycofał samochód z działalności. 10 września 2023 roku postanowił go sprzedać i sporządził umowę kupna-sprzedaży. Czy sprzedaż samochodu będzie opodatkowana w ramach działalności?

Nie. Od miesiąca następującego po miesiącu wycofania samochodu (czerwca 2017), do 10 września 2023 minęło ponad 6 lat. Zatem przychód ze sprzedaży auta nie będzie stanowił przychodu z działalności Pana Jana. 

Konieczność odprowadzenia podatku VAT w przypadku sprzedaży będzie zależna od tego, czy przy wprowadzeniu samochodu do EŚT przysługiwało Ci prawo do odliczenia VAT (np. w związku z zakupem samochodu na fakturę). 

Sprzedaż samochodu przez nievatowca obliguje do rejestracji na potrzeby VAT, w przypadku, gdy samochód nie został wprowadzony do EŚT.

Podsumowanie

Okazuje się, że posiadając samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej można opłacać mniejszy podatek, jednak należy być szczególnie ostrożnym w wyborze odpowiedniego dla siebie wariantu zaliczania wydatków samochodowych w koszty działalności. Bowiem nieprawidłowe rozliczanie np. 100% wydatków, podczas gdy w rzeczywistości powinieneś rozliczać wydatki według proporcji, może okazać się bardzo kosztownym błędem.

Więcej informacji na temat możliwych błędów związanych z zakładaniem działalności przeczytasz w naszym artykule 10 najpoważniejszych błędów przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Mamy nadzieję, że dzięki temu artykułowi już wiesz jak wygląda rozliczanie samochodu w działalności.

Jeśli myślisz nad założeniem JDG, w której masz zamiar rozliczać samochód, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w dopełnieniu wszelkich formalności.

Masz pytania? Napisz do nas!

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Biuro Rachunkowe

SOVA Księgowość

5/5 - (1 vote)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda